| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XXXI/198/2013 Rady Miejskiej w Maszewie

z dnia 30 października 2013 r.

w sprawie zmian budżetu i w budżecie na rok 2013

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4. ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r., poz. 594,645) Rada Miejska w Maszewie uchwala, co następuje :

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy na rok 2013 o kwotę 141.866,95 w tym: DZ. 758 różne rozliczenia o kwotę 48.602,95 zł w tym: rozdział 75814 różne rozliczenia finansowe § 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) o kwotę 48.602,95 zł. DZ. 900 gospodarka i ochrona środowiska o kwotę 93.264,00 zł w tym: rozdział 90095 pozostała działalność § 2460 środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę 93.264,00 zł.

§ 2. Zmniejsza się plan dochodów budżetu gminy na rok 2013 o kwotę 191.400,00 zł w tym: DZ. 853 pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 191.400,00 zł w tym: rozdział 85307 dzienni opiekunowie § 0690 wpływy z różnych opłat o kwotę 191.400,00 zł.

§ 3. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy na rok 2013 o kwotę 252.166,95 zł w tym: DZ. 750 administracja publiczna o kwotę 64.000,00 zł w tym: rozdział 75023 urzędy gmin § 4140 wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o kwotę 5.000,00 zł, § 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 4.000,00 zł, § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 19.000,00 zł, § 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 3.000,00 zł, rozdział 75095 pozostała działalność § 4100 wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne o kwotę 25.000,00 zł, § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 8.000,00 zł. DZ. 852 pomoc społeczna o kwotę 20.300,00 zł w tym: rozdział 85295 pozostała działalność § 3110 świadczenia społeczne o kwotę 20.300,00 zł. DZ. 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 148.491,95 zł w tym: rozdział 90003 oczyszczanie miast i wsi § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 15.000,00 zł, rozdział 90004 utrzymanie zieleni w miastach i gminach § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 11.000,00 zł, rozdział 90095 pozostała działalność § 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 2.683,95 zł, § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 93.264,00 zł, § 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 26.544,00 zł. DZ. 921 kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 6.200,00 zł w tym: rozdział 92109 domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby § 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 2.200,00 zł § 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 4.000,00 zł. DZ. 926 kultura fizyczna o kwotę 13.175,00 zł w tym: rozdział 92695 pozostała działalność § 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 6.600,00 zł, § 4270 zakup usług remontowych o kwotę 5.400,00 zł, § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 1.175,00 zł.

§ 4. Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy na rok 2013 o kwotę 301.700,00 zł w tym: DZ. 757 obsługa długu publicznego o kwotę 90.000,00 zł w tym: rozdział 75702 obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego § 8110 odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek o kwotę 90.000,00 zł. DZ. 853 pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 211.700,00 zł w tym: rozdział 85307 dzienni opiekunowie § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 17.000,00 zł, § 4120 składki na fundusz pracy o kwotę 3.000,00 zł, § 4170 wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 158.400,00 zł, § 4220 zakup środków żywności o kwotę 33.000,00 zł , § 4430 różne opłaty i składki o kwotę 300,00 zł.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady


Eugeniusz Głowacki

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

OMEGA Kancelarie Prawne

Ekspert w dziedzinie ubezpieczeń i odszkodowań

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »