reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XXXI/228/2013 Rady Powiatu w Policach

z dnia 22 listopada 2013 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Polickiego na 2013 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 w związku z art. 60 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 i 645) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu Powiatu Polickiego na 2013 rok o kwotę 580 468 zł zgodnie z załącznikiem do uchwały.

§ 2. Zmniejsza się dochody budżetu Powiatu Polickiego na 2013 rok o kwotę 506 119 zł zgodnie z załącznikiem do uchwały.

§ 3. Zwiększa się wydatki budżetu Powiatu Polickiego na 2013 rok o kwotę 380 119 zł zgodnie z załącznikiem do uchwały.

§ 4. Zmniejsza się wydatki budżetu Powiatu Polickiego na 2013 rok o kwotę 305 770 zł zgodnie z załącznikiem do uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Policach.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu w Policach


Zbigniew Kropidłowski


Załącznik do uchwały Nr XXXI/228/2013
Rady Powiatu w Policach
z dnia 22 listopada 2013 r.

Dział

Rozdział

Paragraf

Nazwa

Dochody

Wydatki

zwiększenie

zmniejszenie

zwiększenie

zmniejszenie

600

Transport i łączność

190 000

60014

Drogi publiczne powiatowe

190 000

wydatki związane z realizacją zadań statutowych

190 000

700

Gospodarka mieszkaniowa

40 000

44 000

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

40 000

44 000

2360

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

40 000

wydatki związane z realizacją zadań statutowych

44 000

710

Działalność usługowa

25 000

71014

Opracowania geodezyjne i kartograficzne

25 000

0830

Wpływy z usług

25 000

750

Administracja publiczna

10 000

75075

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

10 000

wydatki związane z realizacją zadań statutowych

10 000

756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

455 119

75622

Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

455 119

0010

Podatek dochodowy od osób fizycznych

455 119

801

Oświata i wychowanie

18 889

133 489

47 000

80102

Szkoły podstawowe specjalne

87 600

świadczenia na rzecz osób fizycznych

600

wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

87 000

80110

Gimnazja

9 444

9 444

0970

Wpływy z różnych dochodów

9 444

wydatki związane z realizacją zadań statutowych

9 444

80111

Gimnazja specjalne

12 000

wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

12 000

80120

Licea ogólnokształcące

9 445

9 445

43 000

0970

Wpływy z różnych dochodów

9 445

wydatki związane z realizacją zadań statutowych

9 445

dotacje na zadania bieżące

43 000

80130

Szkoły zawodowe

4 000

dotacje na zadania bieżące

4 000

80195

Pozostała działalność

15 000

wydatki związane z realizacją zadań statutowych

15 000

852

Pomoc społeczna

519 935

26 000

50 630

31 170

85201

Placówki opiekuńczo-wychowawcze

444 535

20 000

31 170

2460

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

20 000

2900

Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących

444 535

wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

31 170

85204

Rodziny zastępcze

30 000

6 000

2460

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

6 000

2900

Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących

30 000

85295

Pozostała działalność

45 400

50 630

0750

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

45 400

wydatki związane z realizacją zadań statutowych

49 230

wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

1 400

853

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

1 644

85311

Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

1 644

2320

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

1 644

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

6 000

73 600

85403

Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

58 600

świadczenia na rzecz osób fizycznych

600

wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

58 000

85406

Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

6 000

wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne

6 000

85410

Internaty i bursy szkolne

15 000

wydatki związane z realizacją zadań statutowych

15 000

926

Kultura fizyczna

100 000

92695

Pozostała działalność

100 000

wydatki związane z realizacją zadań statutowych

100 000

dochody

580 468

506 119

wydatki związane z realizacją zadań statutowych

273 119

169 000

wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

100 400

89 170

świadczenia na rzecz osób fizycznych

600

600

dotacje na zadania bieżące

0

47 000

wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne

6 000

0

razem

580 468

506 119

380 119

305 770

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Baccata Enterprise sp. z o.o.

Firma szkoleniowo-doradcza

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama