| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XLIV/296/2013 Rady Gminy Ustronie Morskie

z dnia 28 listopada 2013 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2013 r. poz. 594 i 645) oraz art. 211 i art. 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2013 r. poz. 885 i 938)Rada Gminy Ustronie Morskie uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy na 2013 rok o kwotę 173.655,00,-zł,

z tego:

1) zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 47.243,00,-zł;

2) zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 126.412,00,-zł;

Zestawienie zmian zawierazałącznik nr 1.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2013 rok o kwotę 516.933,00,-zł,

z tego:

1) zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 66.758,00,-zł;

2) zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 450.175,00,-zł;

Zestawienie zmian zawierazałącznik nr 2.

§ 3. Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXXI/211/2012 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ustronie Morskie na rok 2013 pod nazwą "Wydatki inwestycyjne budżetu Gminy Ustronie Morskie w 2013 r." otrzymuje brzmienie zgodnie zzałącznikiem nr 3do niniejszej uchwały.

§ 4. Po dokonanych zmianach budżet gminy zamyka się kwotami:

1) dochodami budżetu w kwocie 30.508.461,49-zł,

z tego:

1. dochody bieżące 22.735.886,49 zł,

2. dochody majątkowe 7.772.575,00,-zł;

2) wydatkami budżetu w kwocie 29.288.461,49,-zł,

z tego:

1. wydatki bieżące 22.690.342,49,-zł,

2. wydatki majątkowe 6.598.119,00,-zł;

3) planowaną nadwyżką budżetu w wysokości1.220.000,00,-złzgodnie zzałącznikiem nr 4;

która zostanie przeznaczona na:

a) spłatę rat kredytów 80.000,00,-zł

b) spłatę rat pożyczek 40.000,00,-zł

c) wykup papierów wartościowych 1.100.000,00,-zł

orazprzychodamistanowiącymi kwotę 234.056,70,-zł z tyt.:

a) wolnych środków 234.056,70,-zł

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ustronie Morskie.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, stanowi podstawę do korekty planu finansowego budżetu oraz podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Ustronie Morskie.

Przewodniczący Rady


Krzysztof Grzywnowicz


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIV/296/2013
Rady Gminy Ustronie Morskie
z dnia 28 listopada 2013 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIV/296/2013
Rady Gminy Ustronie Morskie
z dnia 28 listopada 2013 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLIV/296/2013
Rady Gminy Ustronie Morskie
z dnia 28 listopada 2013 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLIV/296/2013
Rady Gminy Ustronie Morskie
z dnia 28 listopada 2013 r.
Zalacznik4.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Anna Snochowska

Aplikantka radcowska w OIRP w Łodzi

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »