reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XXXVII/213/2014 Rady Powiatu w Łobzie

z dnia 30 stycznia 2014 r.

w sprawie zmian budżetu Powiatu Łobeskiego na 2014 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 595, zm. poz. 645.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu powiatu na 2014 rok o kwotę 223.000 zł.

- w dziale 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA rozdział 75020 Starostwa Powiatowe paragraf 6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 223.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetu powiatu na 2014 rok o kwotę 1.541.117 zł.

- w dziale 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe o kwotę 575.680 zł z przeznaczeniem na naprawę dróg i chodników, bieżące utrzymanie poboczy dróg, budowę chodników oraz przebudowę ul. Podgórnej w Łobzie, z tego: wydatki bieżące 226.480 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 77.158 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych 149.322 zł, z tego: wydatki majątkowe 349.200 zł, w tym: wydatki inwestycyjne 349.200 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

WW. wydatki zostaną sfinansowane wolnymi środkami jako nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

- w dziale 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA rozdział 75020 Starostwa powiatowe o kwotę 281.730 zł z przeznaczeniem na zakup autobusu dla Domu Pomocy Społecznej w Resku oraz modernizację łazienki w Domu Dziecka w Łobzie, z tego: wydatki majątkowe 281.730 zł, w tym: wydatki na zakupy inwestycyjne 270.000 zł, wydatki inwestycyjne 11.730 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

WW. wydatki w kwocie 58.730 zł zostaną sfinansowane wolnymi środkami jako nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

- w dziale 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA rozdział 75095 Pozostała działalność o kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań z tytułu zwrotu wpłat za karty pojazdów, z tego: wydatki bieżące 20.000 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych 20.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

WW. wydatki zostaną sfinansowane wolnymi środkami jako nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

- w dziale 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE rozdział 80120 Licea ogólnokszałcące o kwotę 632.031 zł z przeznaczeniem na modernizację budynku Zespołu Szkół w Łobzie, z tego: wydatki majątkowe 632.031 zł, w tym: wydatki inwestycyjne 632.031 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

WW. wydatki zostaną sfinansowane wolnymi środkami jako nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

- w dziale 852 POMOC SPOŁECZNA rozdział 85202 Domy pomocy społecznej o kwotę 31.676 zł z przeznaczeniem na funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej w Resku, z tego: wydatki bieżące 31.676 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.676 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych 28.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

WW. wydatki zostaną sfinansowane wolnymi środkami jako nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

§ 3. Zmniejsza się plan wydatków budżetu powiatu na 2014 rok o kwotę 2.585 zł. Zwiększa się plan wydatków budżetu powiatu na 2014 rok o kwotę 2.585 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 4. Zmienia się treść załącznika Nr 11 do uchwały Nr XXXVI/204/2013 z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Łobeskiego na rok 2014, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Dochody budżetu powiatu na 2014r. po zmianach w wysokości - 36.482.057 zł

- dochody bieżące 35.609.557 zł,

- dochody majątkowe 872.500 zł.

§ 6. Wydatki budżetu powiatu na 2014r. po zmianach w wysokości - 36.602.416,76 zł

- wydatki bieżące 34.677.455,76 zł,

- wydatki majątkowe 1.924.961 zł.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady


Marek Kubacki


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVII/213/2014
Rady Powiatu w Łobzie
z dnia 30 stycznia 2014 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVII/213/2014
Rady Powiatu w Łobzie
z dnia 30 stycznia 2014 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVII/213/2014
Rady Powiatu w Łobzie
z dnia 30 stycznia 2014 r.
Zalacznik3.pdf

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Biuro rachunkowe EFEKTA

Pełna księgowość dla małych, średnich i dużych firm

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama