reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XXXIII/288/14 Rady Gminy Dolice

z dnia 23 stycznia 2014 r.

w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w formie posiłków

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.2013.594 j.t. z późn. zm.), art. 8 ust. 1 i art. 96 ust.4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (j.t. Dz.U.2013.182 z późn. zm.) w związku uchwałą Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 (M. P. z 2013 r., poz. 1024) uchwala się, co następuje:

§ 1. Odstępuje się od zwrotu wydatków poniesionych na pomoc rzeczową w formie gorącego posiłku przyznanego:

1) dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,

2) uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej,

3) osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w szczególności osobom samotnym, w podeszłym wieku, chorym lub niepełnosprawnym jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 150 % dochodu, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r.

§ 2. Odstępuje się od zwrotu wydatków poniesionych na pomoc rzeczową w formie gorącego posiłku przyznanego:

1) dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,

2) uczniom do czasu ukończenia gimnazjum, jeżeli dochód na osobę w rodzinie przekracza 150 % ale nie przekracza 200 % dochodu, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r.

§ 3. W sytuacjach wyjątkowych, szczególnie uzasadnionych z punktu widzenia zasad współżycia społecznego kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej może przyznać bezpłatny posiłek:

a) dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej oraz uczniom do czasu ukończenia gimnazjum, jeżeli dochód na osobę w rodzinie przekracza 200% ale nie przekracza 400% dochodu, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r.

b) osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w szczególności osobom samotnym, w podeszłym wieku, chorym lub niepełnosprawnym jeżeli dochód osoby lub dochód na osobę w rodzinie przekracza 150 % ale nie przekracza 400 % dochodu, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dolice.

§ 5. Traci moc uchwała Uchwała Nr XXXlV/353/10 Rady Gminy Dolice z dnia 23 września 2010 roku w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w formie posiłków w szkole

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Piotr Matkowski

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Joanna Pluta

analityk w Departamencie Analiz TMS Brokers

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama