reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XLI/613/2014 Rady Miejskiej w Koszalinie

z dnia 27 marca 2014 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Koszalina na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. d , lit. e i lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 i poz. 645 i poz. 1318), art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 i poz. 645) oraz art. 211 i art. 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938 i poz. 1646 ), po uzyskaniu opinii Komisji Gospodarki, Budżetu i Finansów - Rada Miejska w Koszalinie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian budżetu Miasta Koszalina polegających na:

- zwiększeniu dochodów ogółem o kwotę 672.905 zł

- zwiększeniu wydatków ogółem o kwotę 672.905 zł

z tego:

a) zwiększeniu dochodów na zadania własne gminy o kwotę 431.492 zł

b) zmniejszeniu wydatków na zadania własne gminy o kwotę 70.800 zł

Zmiany planu dochodów i wydatków na zadania własne gminy zawiera załącznik nr 1,

który stanowi integralną część uchwały;

c) zwiększeniu dochodów na zadania własne powiatu o kwotę 241.413 zł

d) zwiększeniu wydatków na zadania własne powiatu o kwotę 743.705 zł

Zmiany planu dochodów i wydatków na zadania własne powiatu zawiera załącznik nr 2,

który stanowi integralną część uchwały.

2. Plan dochodów i wydatków budżetowych ogółem, po uwzględnieniu powyższych zmian,

przedstawia się następująco:

A. Dochody budżetu Miasta Koszalina na 2014 rok ogółem 495.244.610,58 zł

z tego:

- dochody gminy 346.405.703,58 zł

- dochody powiatu 148.838.907,00 zł

1)dochody bieżące 408.561.494,58 zł

a) gminy 293.626.896,58 zł

b) powiatu 114.934.598,00 zł,

2)dochody majątkowe 86.683.116,00 zł

a) gminy 52.778.807,00 zł

b) powiatu 33.904.309,00 zł.

1. Dochody na zadania własne ogółem w wysokości 464.484.111,00 zł

z tego:

1)dochody gminy 325.480.604,00 zł

a) bieżące 272.701.797,00 zł

w tym:

dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień

z jednostkami samorządu terytorialnego 30.000,00 zł

b) majątkowe 52.778.807,00 zł,

2)dochody powiatu 139.003.507,00 zł

a) bieżące 105.099.198,00 zł

w tym:

dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień

z jednostkami samorządu terytorialnego 601.452,00 zł

b) majątkowe 33.904.309,00 zł.

2. Dochody na realizację zadań zleconych z zakresu

administracji rządowej 30.741.999,58 zł

z tego:

1)dochody na zadania zlecone gminie - bieżące 20.911.099,58 zł,

2)dochody na zadania zlecone powiatowi 9.830.900,00 zł

3. Dochody na zadania realizowane na podstawie

porozumień z organami administracji rządowej 18.500,00 zł

z tego:

1)dochody na zadania realizowane przez gminę - bieżące 14.000,00 zł,

2)dochody na zadania realizowane przez powiat - bieżące 4.500,00 zł.

B. Wydatki budżetu Miasta Koszalina na 2014 rok ogółem 543.580.810,58 zł

z tego:

- wydatki gminy 362.618.318,58 zł

- wydatki powiatu 180.962.492,00 zł

1)wydatki bieżące 404.171.296,58 zł

a) gminy 282.721.574,58 zł

b) powiatu 121.449.722,00 zł,

2)wydatki majątkowe 139.409.514,00 zł

a) gminy 79.896.744,00 zł

b) powiatu 59.512.770,00 zł.

1. Wydatki związane z realizacją zadań własnych 512.820.311,00 zł

z tego:

1)wydatki na zadania własne gminy 341.693.219,00 zł

a) bieżące 261.796.475,00 zł

b) majątkowe 79.896.744,00 zł,

2)wydatki na zadania własne powiatu 171.127.092,00 zł

a) bieżące 111.614.322,00 zł

w tym:

dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień

z jednostkami samorządu terytorialnego 2.442.725,00 zł

b) majątkowe 59.512.770,00 zł.

2. Wydatki związane z realizacją zadań zleconych

z zakresu administracji rządowej 30.741.999,58 zł

z tego:

1)wydatki na zadania zlecone gminie - bieżące 20.911.099,58 zł,

2)wydatki na zadania zlecone powiatowi 9.830.900,00 zł

3. Wydatki na zadania realizowane na podstawie

porozumień z organami administracji rządowej 18.500,00 zł

z tego:

1)wydatki na zadania realizowane przez gminę - bieżące 14.000,00 zł,

2)wydatki na zadania realizowane przez powiat - bieżące 4.500,00 zł.

C. Deficyt budżetowy w wysokości - 48.336.200,00 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Koszalina.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz zamieszczeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Koszalinie.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Stefan Turowski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLI/613/2014
Rady Miejskiej w Koszalinie
z dnia 27 marca 2014 r.
Zalacznik1.pdf

ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA WŁASNE GMINY W 2014 ROKU


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLI/613/2014
Rady Miejskiej w Koszalinie
z dnia 27 marca 2014 r.
Zalacznik2.pdf

ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA WŁASNE POWIATU W 2014 ROKU

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Profesjonalny Wywiad Gospodarczy „Skarbiec” Sp. z o.o.

Profesjonalny Wywiad Gospodarczy „Skarbiec” Sp. z o.o. – spółka zależna Kancelarii Prawnej Skarbiec R. Nogacki Sp.K. specjalizuje się w rozwiązaniach z zakresu szeroko rozumianego wywiadu i kontrwywiadu biznesowego skierowanych głównie do średnich i dużych firm.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama