| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XLV/380/2014 Rady Miejskiej w Złocieńcu

z dnia 24 kwietnia 2014 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Złocieniec w latach 2013 - 2017 oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Złocieniec

Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 150), Rada Miejska w Złocieńcu uchwala, co następuje:

§ 1. Do §1 uchwały Nr XXVII/236/2012 Rady Miejskiej w Złocieńcu z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Złocieniec w latach 2013 - 2017 oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Złocieniec (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2012 r. poz. 3235) wprowadza się następujące zmiany:

1) w ust. 1:

a) w pkt 3 lit. e w tabeli uchyla się wiersze oznaczone liczbą porządkową 5 i 6;

b) w pkt 4 lit. a w tabeli wiersz oznaczony liczbą porządkową 2 otrzymuje brzmienie:

2.

Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej

0

30

75

75

75

c) w pkt 5:

- lit. b tiret piąte uchyla się;

- po lit. c dodaje się lit. d w brzmieniu: "d) gmina Złocieniec w celu wykonywania zadań, o których mowa w art. 4 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 150) może wynajmować lokale od innych właścicieli i podnajmować je na zasadach czynszu uwolnionego, tj. określonego w umowie najmu zawartej pomiędzy gminą Złocieniec, a właścicielem lokali, bez dopłaty ze strony gminy Złocieniec, przy czym szczegółowe zasady oraz wysokość czynszu podnajmu określane będą w umowie podnajmu zawartej pomiędzy gminą Złocieniec a podnajemcą.";

2) w ust. 2 pkt 5 lit. b otrzymuje następujące brzmienie: "b) niezależnie od postanowień pkt 1, 3 i 6, gmina Złocieniec może wynająć na okres do jednego roku lokale socjalne osobom, które znalazły się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej,".

§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

PRZEWODNICZĄCA RADY


Urszula Ptak

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Bartłomiej Ślawski

Country Manager VMware w Polsce

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »