| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XL/328/14 Rady Miasta Świdwin

z dnia 22 maja 2014 r.

w sprawie zmian budżetu miasta na 2014 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2013 r. poz. 594 ze zm. ) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian dochodów budżetu miasta zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmian wydatków budżetu miasta zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

§ 3. Zmiany w zakresie zadań inwestycyjnych przedstawia Załącznik Nr 3.

§ 4. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

1.

Po stronie dochodów kwotą

48 464 557,59 zł

(dochody bieżące -46.507.132,59 zł,
dochody majątkowe - 1.957.425,00 zł,)
w tym : dotacja na zadania zlecone
5 403 287,83 zł

2.

Po stronie wydatków kwotą
( wydatki bieżące - 44.206.098,14 zł
wydatki majątkowe - 5.306.086,21 zł)

49 512 184,35

w tym: wydatki z dotacji na zadania zlecone

5 403 287,83 zł

3.

Wynik budżetu ( ulega zmianie )

stanowi niedobór w kwocie

1 047 626,76 zł

zostanie pokryty :

1) przychodami w kwocie z:
- nadwyżki z 2013 roku

3 212 524,76 zł
2 393 579,65 zł

- wolnych środków z 2013 roku

818 945,11 zł

2) rozchodami w kwocie
w tym na:
- spłatę pożyczki z NFOŚiGW - 84 000 zł,
- spłatę pożyczki w WFOŚiGW - 324 390 zł,
- spłatę rat kredytu z PKO BP S.A Koszalin - 100 000 zł,
- spłatę rat kredytu z Banku Pekao S.A. Koszalin - 1 000 000 zł.

1 508 390,00 zł

§ 5. Wykonanie uchwały powierza sie Burmistrzowi Miasta.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Miasta


Henryk Klaman


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XL/328/14
Rady Miasta Świdwin
z dnia 22 maja 2014 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XL/328/14
Rady Miasta Świdwin
z dnia 22 maja 2014 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XL/328/14
Rady Miasta Świdwin
z dnia 22 maja 2014 r.
Zalacznik3.pdf


Uzasadnienie

Zmiany w budżecie miasta na 2014 rok spowodowane są:

1.Zmianami wydatków na zadaniach inwestycyjnych polegającymi na:

* zmniejszeniu wydatków o 165.200 zł ( dz. 600, rozdz.60016 § 6050 ) z tytułu

powstałych oszczędności po przetargach, w tym na zadaniu:

- Przebudowa ulicy Gdańskiej - II etap - 114.000 zł,

- Przebudowa drogi ul. Nad Regą - 51.200 zł,

* zwiększeniu wydatków inwestycyjnych o 165.200 zł na nowe zadania, w

tym na:

- Przebudowę drogi Spacerowej - odcinka Wiejskiej do ul. Popiełuszki (PT)-

47.400 zł ( dział 600, rozdział 60016 § 6050 ),dokument niezbędny do złożenia

wniosku o dofinansowanie zadania,

- Budowę sieci kanalizacji deszczowej w dz. nr 71/14, 73/4, 75/2 - 71.000 zł.

Dotyczy terenu po byłym OHP ( zbliżający się termin wygaśnięcia pozwolenia na

budowę z Urzędu Wojewódzkiego) - dział 900, rozdział 90001 § 6050,

- Budowę kanalizacji deszczowej - ul. Spacerowa odcinka Wiejskiej do

ul. Popiełuszki (PT) - 46.800 zł - dział 900, rozdz. 90001 § 6050.

* zmniejszeniu wydatków o 7.890.049,00 zł na zadaniu inwestycyjnym

" Rewitalizacja obiektów zabytkowych" - 7.890.049,00 zł ( dział 921, rozdział 92120

§ 6057 zmniejszenie o 6.706.541,00 zł i § 6059 zmniejszenie o 1.183.508,00 zł )

w związku z rezygnacja realizacji zadania . Rezygnacja spowodowana jest brakiem

uzyskania dofinansowania ze środków Unii Europejskiej.

Zmniejszeniu ulegają również planowane dochody - dofinansowanie ze środków

Unii Europejskiej w kwocie 6.706.541,00 zł ( dział 921, rozdział 92120 § 6207).

* zwiększeniu wydatków na nowe zadanie inwestycyjne " Przebudowa Bramy

Kamiennej" w kwocie 527.000,00 zł ( dział 921, rozdział 92120 § 6050 ).

Zakres planowanej przebudowy to:

- przebudowa pokrycia dachowego,

- konserwacja elewacji,

- opracowanie zamiennej dokumentacji na przebudowę,

- nadzór budowlany.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Bartosz Napolski

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »