reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XXXIV/240/2014 Rady Gminy Stare Czarnowo

z dnia 18 czerwca 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Stare Czarnowo na 2014 r

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z póżn.zm.), oraz art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Gminy Stare Czarnowo uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę - 2.000, 00

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Zmiana

Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Czarnowie

851

Ochrona zdrowia

2 000,00

85154

Przeciwdziałanie alkoholiznowi

2 000,00

2710

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansownaie włąsnych zadań bieżących

2 000,00

Razem:

2 000,00

§ 2. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę - 2.000, 00

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Zmiana

Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Czarnowie

851

Ochrona zdrowia

- 2 000,00

85154

Przeciwdziałanie alkoholiznowi

- 2 000,00

4300

Zakup usług pozostałych

- 2 000,00

Razem:

- 2 000,00

§ 3. Plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi: 1 5. 559. 894,22 . z tego:

- wydatki bieżące: 1 2. 659. 852,22

- wydatki majątkowe: 2. 900.042,00 zł

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stare Czarnowo.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady


Kazimierz Mendak


Uzasadnienie

Zmiany w budżecie są konsekwencją podjętej przez Radnych uchwały w sprawie zgody na podpisanie porozumienia z Miastem Szczecin w sprawie wykonania zadania realizowanego przez Gminę Miasto Szczecin za pośrednictwem Miejskiej Izby Wytrzeźwień w Szczecinie programu interwencyjno-motywacyjnego dla osób nietrzeźwych z terenu Gminy Stare Czarnowo.

Gmina, która zamierza partycypować w kosztach utrzymania izby wytrzeźwień, może przekazać z własnego budżetu środki finansowe w formie pomocy finansowej dla gminy prowadzącej izbe wytrzeźwień.

Przepis art. 220 ustawy z dnis 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) stanowi, iż z budżetu jednostki samorządu terytorialnego może być udzielona innym jednostkom samorządu teryutorialnego pomoc finansowa w formie dotacji celowej lub pomoc rzeczowa.ust. 2 tego artykułu precyzuje, że podstawa udzielenia pomocy jet umowa.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna Konieczny Grzybowski Polak sp. k.

Kancelaria

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama