reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr 649/2014 Zarządu Powiatu w Gryfinie

z dnia 14 sierpnia 2014 r.

w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2014 rok oraz zmiany uchwały nr 571/2014 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 30.01.2014 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2014 rok

Na podstawie art. 222 ust. 4, art. 247 ust. 1 i art. 257 pkt 1 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, zmiany: Dz. U. z 2013 r. poz. 938, poz. 1646, Dz. U. z 2014 r. poz. 379, poz. 911) oraz § 10 pkt 1 uchwały nr XXXII/237/2014 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 30.01.2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2014 rok (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2014 r. poz. 637), Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się dochody budżetu powiatu o kwotę - 354 361,00 zł

z tytułu realizacji zadań własnych:

dział 600-Transport i łączność - 354 361,00 zł

rozdział 60014-Drogi publiczne powiatowe - 354 361,00 zł

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 125 175,82 zł

z tytułu realizacji zadań własnych:

dział 852-Pomoc społeczna - 15 110,82 zł

rozdział 85202-Domy pomocy społecznej - 15 110,82 zł

dział 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 4 680,00 zł

rozdział 85395-Pozostała działalność - 4 680,00 zł

z tytułu realizacji zadań zleconych:

dział 754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 105 385,00 zł

rozdział 75411-Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarne - 105 385,00 zł

2. Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 479 536,82 zł

z tytułu realizacji zadań własnych:

dział 600-Transport i łączność - 354 361,00 zł

rozdział 60014-Drogi publiczne powiatowe - 354 361,00 zł

dział 852-Pomoc społeczna - 15 110,82 zł

rozdział 85202-Domy pomocy społecznej - 15 110,82 zł

dział 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 4 680,00 zł

rozdział 85395-Pozostała działalność - 4 680,00 zł

z tytułu realizacji zadań zleconych:

dział 754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 105 385,00 zł

rozdział 75411-Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarne - 105 385,00 zł

§ 3. W uchwale nr 571/2014 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 30.01.2014 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2014 rok, zmienionej:

uchwałą nr 581/2014 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 28.02.2014 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2014 rok oraz zmiany uchwały nr 571/2014 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 30.01.2014 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2014 rok,

uchwałą nr 587/2014 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 20.03.2014 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2014 rok oraz zmiany uchwały nr 571/2014 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 30.01.2014 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2014 rok,

uchwałą nr 590/2014 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 27.03.2014 r. w sprawie zmiany uchwały nr 571/2014 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 30.01.2014 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2014 rok,

uchwałą nr 591/2014 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 27.03.2014 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2014 rok oraz zmiany uchwały nr 571/2014 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 30.01.2014 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2014 rok,

uchwałą nr 602/2014 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 17.04.2014 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2014 rok oraz zmiany uchwały nr 571/2014 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 30.01.2014 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2014 rok,

uchwałą nr 607/2014 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 30.04.2014 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2014 rok oraz zmiany uchwały nr 571/2014 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 30.01.2014 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2014 rok,

uchwałą nr 610/2014 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 08.05.2014 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2014 rok oraz zmiany uchwały nr 571/2014 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 30.01.2014 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2014 rok,

uchwałą nr 613/2014 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 15.05.2014 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2014 rok oraz zmiany uchwały nr 571/2014 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 30.01.2014 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2014 rok,

uchwałą nr 616/2014 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2014 rok oraz zmiany uchwały nr 571/2014 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 30.01.2014 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2014 rok,

uchwałą nr 617/2014 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie zmiany uchwały nr 571/2014 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 30.01.2014 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2014 rok,

uchwałą nr 619/2014 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 05 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2014 rok oraz zmiany uchwały nr 571/2014 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 30.01.2014 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2014 rok,

uchwałą nr 624/2014 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 12 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2014 rok oraz zmiany uchwały nr 571/2014 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 30.01.2014 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2014 rok,

uchwałą nr 629/2014 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2014 rok oraz zmiany uchwały nr 571/2014 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 30.01.2014 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2014 rok,

uchwałą nr 632/2014 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2014 rok oraz zmiany uchwały nr 571/2014 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 30.01.2014 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2014 rok,

uchwałą nr 633/2014 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały nr 571/2014 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 30.01.2014 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2014 rok,

uchwałą nr 641/2014 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2014 rok oraz zmiany uchwały nr 571/2014 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 30.01.2014 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2014 rok,

uchwałą nr 644/2014 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 24 lipca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2014 rok oraz zmiany uchwały nr 571/2014 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 30.01.2014 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2014 rok,

uchwałą nr 645/2014 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 31 lipca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2014 rok oraz zmiany uchwały nr 571/2014 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 30.01.2014 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2014 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1) w załączniku nr 1 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,

2) w załączniku nr 3 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,

3) w załączniku nr 9 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały,

4) w załączniku nr 11 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Gryfińskiemu i kierownikom jednostek określonych w załącznikach od 2 do 4.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Zarządu


Wojciech Konarski


Członek Zarządu


Jerzy Miler


Członek Zarządu


Jan Gładkow


Członek Zarządu


Jan Podleśny


Członek Zarządu


Roman Rataj


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 649/2014
Zarządu Powiatu w Gryfinie
z dnia 14 sierpnia 2014 r.

Starostwo Powiatowe w Gryfinie

Dział

Rozdział

§

Wyszczególnienie

Dochody

Wydatki

Zwiększenia

Zmniejszenia

Zwiększenia

Zmniejszenia

1

2

3

4

5

6

7

8

600

Transport i łączność -zadanie własne

354 361,00

354 361,00

60014

Drogi publiczne powiatowe

354 361,00

354 361,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

354 361,00

6430

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu

354 361,00

852

Pomoc społeczna -zadanie własne

15 110,82

85202

Domy pomocy społecznej

15 110,82

4810

Rezerwy

15 110,82

RAZEM

-

354 361,00

-

369 471,82


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 649/2014
Zarządu Powiatu w Gryfinie
z dnia 14 sierpnia 2014 r.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie

Dział

Rozdział

§

Wyszczególnienie

Dochody

Wydatki

Zwiększenia

Zmniejszenia

Zwiększenia

Zmniejszenia

1

2

3

4

5

6

7

8

853

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej -zadanie własne

4 680,00

4 680,00

85395

Pozostała działalność

4 680,00

4 680,00

3247

Stypendia dla uczniów

4 500,00

3249

Stypendia dla uczniów

130,00

4017

Wynagrodzenia osobowe pracowników

50,00

4117

Składki na ubezpieczenia społeczne

2 000,00

4119

Składki na ubezpieczenia społeczne

30,00

4127

Składki na Fundusz Pracy

250,00

4307

Zakup usług pozostałych

2 300,00

4309

Zakup usług pozostałych

100,00

RAZEM

-

-

4 680,00

4 680,00


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 649/2014
Zarządu Powiatu w Gryfinie
z dnia 14 sierpnia 2014 r.

Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie

Dział

Rozdział

§

Wyszczególnienie

Dochody

Wydatki

Zwiększenia

Zmniejszenia

Zwiększenia

Zmniejszenia

1

2

3

4

5

6

7

8

852

Pomoc społeczna -zadanie własne

15 110,82

85202

Domy pomocy społecznej

15 110,82

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

15 110,82

RAZEM

-

-

15 110,82

-


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 649/2014
Zarządu Powiatu w Gryfinie
z dnia 14 sierpnia 2014 r.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie

Dział

Rozdział

§

Wyszczególnienie

Dochody

Wydatki

Zwiększenia

Zmniejszenia

Zwiększenia

Zmniejszenia

1

2

3

4

5

6

7

8

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa -zadanie zlecone

105 385,00

105 385,00

75411

Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

105 385,00

105 385,00

4050

Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy

60 975,00

4060

Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy

105 385,00

4070

Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy

44 410,00

RAZEM

-

-

105 385,00

105 385,00


Uzasadnienie

Zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się w związku z:

1) wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie, zgodnie z którym dokonuje się zmian w planie wydatków na realizację projektu "Nasze kompetencje-Nasza przyszłość" o 4 680,00 zł,

2) wnioskiem Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie, zgodnie z którym zwiększa się z rezerwy celowej budżetu powiatu plan wydatków jednostki o 15 110,82 zł, z przeznaczeniem na wypłatę nagród jubileuszowych,

3) wnioskiem Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie, zgodnie z którym zwiększa się plan wydatków w paragrafie 4060-Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy o 105 385,00 zł (w związku z obowiązkiem wypłaty rekompensat pieniężnych za przedłużony czas służby), przy jednoczesnym zmniejszeniu w paragrafie 4050-Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy o 60 975,00 zł i w paragrafie 4070-Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy o 44 410,00 zł,

4) zawiadomieniem Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 08 sierpnia 2014 r., zgodnie z którym zmniejsza się plan dochodów i wydatków powiatu o 354 361,00 zł w dziale 600-Transport i łączność, rozdziale 60014-Drogi publiczne powiatowe (zmniejszenie dotacji celowej przyznanej na dofinansowanie przedsięwzięcia realizowanego w ramach programu wieloletniego pn. "Narodowy program przebudowy dróg lokalnych-Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój" - Przebudowa ulicy Dworcowej, pełniącej funkcję obwodnicy miasta Mieszkowice).

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Magdalena Łomozik

Dyplomowany konsultant feng shui

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama