reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr LII/425/14 Rady Miejskiej w Gryfinie

z dnia 25 września 2014 r.

w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Na podstawie art. 12 § 4 i § 11, ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, zmiany: Dz. U. Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016, Nr 217, poz. 1281; Dz. U. z 2012r. poz. 849, poz. 951, poz. 1529; Dz. U. z 2014r. poz. 179, poz. 180, poz. 1072) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do rady gminy, rady powiatowej, sejmiku województwa oraz wyboru burmistrza zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. na terenie Gminy Gryfino tworzy się obwody głosowania w domu pomocy społecznej oraz w szpitalu. Numery, granice oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych określa poniższa tabela:

Nr obwodu
głosowania

Granice obwodu głosowania

Siedziba obwodowej komisji wyborczej

20

Obwód obejmujący:
Dom Pomocy Społecznej w Dębcach

Dom Pomocy Społecznej
w Dębcach
Dębce 11

21

Obwód obejmujący:
Szpital Powiatowy w Gryfinie

Szpital Powiatowy Sp. z o.o. w Gryfinie
ul. Parkowa 5

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu i zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 4. Na uchwałę wyborcom w liczbie, co najmniej 15, przysługuje prawo wniesienia skargi do Komisarza Wyborczego w Szczecinie, w terminie 5 dni od daty podania jej do publicznej wiadomości.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Mieczysław Sawaryn


Uzasadnienie

Zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 2014r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (Dz. U. poz. 1134) datę wyborów wyznaczono na niedzielę 16 listopada 2014 roku. W wyborach głosowanie przeprowadza się w stałych i odrębnych obwodach głosowania. Zgodnie z art. 12 § 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku - Kodeks Wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) "Rada gminy, w drodze uchwały, na wniosek wójta, tworzy odrębny obwód głosowania w zakładzie opieki zdrowotnej, domu pomocy społecznej, zakładzie karnym i areszcie śledczym oraz w oddziale zewnętrznym takiego zakładu i aresztu, jeżeli w dniu wyborów będzie w nim przebywać co najmniej 15 wyborców."

Na podstawie otrzymanych informacji dotyczących ilości pacjentów przebywających w poszczególnych jednostkach konieczność powołania odrębnych obwodów głosowania zaistniała tylko w dwóch: w Domu Pomocy Społecznej w Dębcach (62 pacjentów zameldowanych na pobyt stały) oraz w Szpitalu Powiatowym w Gryfinie (21 pacjentów). Siedziby obwodowych komisji wyborczych zostały wyznaczone na terenie wyżej wymienionych obwodów głosowania.

Sporządziła:

Justyna Satanowska

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

RSM Poland – Audit, Tax, Consulting

Dzięki nam z odwagą spojrzysz w biznesową przyszłość

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama