| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XLV/426/2014 Rady Miejskiej w Płotach

z dnia 5 listopada 2014 r.

w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego przysługującego członkowi ochotniczej straży pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594, 1318, z 2014 r. poz. 379, 1072) oraz na podstawie art. 28 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej (t. j.: Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380, z 2010 r. Nr 57, poz. 353, z 2012 r. poz. 908, z 2013 r. poz. 1635)

uchwala się co następuje:

§ 1. Ustala się stawki ekwiwalentu pieniężnego przysługującego członkowi Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu Gminy Płoty w wysokości:

1. Za każdą godzinę udziału w działaniach ratowniczych - 12 zł (słownie: dwanaście złotych 00/100),

2. Za każdą godzinę udziału w szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną - 5 zł (słownie: pięć złotych 00/100).

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Płotów.

§ 3. Traci moc uchwała nr XXVII/278/09 z dn. 31 marca 2009 r.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2015 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Piotr Jasina


Uzasadnienie

do Uchwały Nr XLV /426 /14 Rady Miejskiej w Płotach

z dnia 5 listopada 2014r.

Na podstawie art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej członek ochotniczej straży pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną otrzymuje ekwiwalent pieniężny. Wysokość ekwiwalentu nie może przekraczać 1/175 przeciętnego wynagrodzenia ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, za każdą godzinę udziału. Ekwiwalent wypłacany jest z budżetu gminy. Zmiana ustawy o ochronie przeciwpożarowej z dnia 25 lipca 2008r. wprowadziła obowiązek ustalenia wysokości ekwiwalentu w drodze uchwały Rady Miejskiej, jako organu do tego właściwego, co wynika
z art. 28 ust. 1 przywoływanej ustawy.

W związku z zaistniałą zmianą podjęcie uchwały jest uzasadnione.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Daniela Wybrańczyk

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »