reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr V/33/15 Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim

z dnia 30 stycznia 2015 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Kamień Pomorski na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późniejszymi zmianami) uchwala się ,co następuje:

§ 1. Zmniejsza się dochody budżetu gminy

o kwotę

2.148.000,00 zł.

z tego:
? dochody związane z realizacją zadań własnych,


kwota


2.148.000,00 zł.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

o kwotę

148.000,00 zł.

Rozdział 01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

kwota

148.000,00 zł.

§ 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z
udziałem środków europejskich oraz środków, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy,
lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

kwota

148.000,00 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

o kwotę

500,000,00 zł.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

kwota

500,000,00 zł.

§ 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z
udziałem środków europejskich oraz środków, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy,
lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

kwota

500.000,00 zł.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych
jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki
związane z ich poboremo kwotę1.500.000,00 zł.

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody
jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

kwota

1.500.000,00 zł.

§ 0490 Wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki
samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

kwota

1.500.000,00 zł.

§ 2. Zwiększa się dochody budżetu gminy

o kwotę

2.148.000,00 zł.

z tego:
? dochody związane z realizacją zadań własnych,


kwota


2.148.000,00 zł.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

o kwotę

148.000,00 zł.

Rozdział 01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

kwota

148.000,00 zł.

§ 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z
udziałem środków europejskich oraz środków, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy,
lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z
wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie
625,

kwota

148.000,00 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

o kwotę

500.000,00 zł.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

kwota

500.000,00 zł.

§ 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z
udziałem środków europejskich oraz środków, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy,
lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z
wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie
625,

kwota

500.000,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

o kwotę

1.500.000,00 zł.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

kwota

1.500.000,00 zł.

§ 0490 Wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki
samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych
ustaw,

kwota

1.500.000,00 zł.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Kamień Pomorski.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Jacek Golusda


Uzasadnienie

Zgodnie z przepisami art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) do wyłącznej właściwości Rady Gminy należy między innymi dokonywanie zmian budżetu gminy w danym roku budżetowym.

Dokonanie proponowanych zmian planowanych dochodów budżetu gminy na 2015 rok następuje w wyniku:

· zmiany klasyfikacji budżetowej, wprowadzonej Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2014 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 1952).

Przedmiotowym rozporządzeniem uregulowano sposób klasyfikowania dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które powinny być ujmowane w dziale 900, rozdziale 90002 (dochody z tytułu opłaty w § 049), dotychczas były ujmowane w dziale 756, rozdziale 75618. Zmieniono również nazewnictwo paragrafów 200 i 620, w nazwie paragrafu 620 dodano zapis "z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625" - są to dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z programowania 2007 - 2014.

Z uwagi na konieczność dostosowania prawidłowej klasyfikacji i prawidłowego nazewnictwa paragrafów w budżecie gminy w ciągu trzech miesięcy od wejścia w życie rozporządzenia, zasadne jest podjęcie niniejszej uchwały.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Nowodworski Estates

Biuro Nieruchomości

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama