| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr IV/34/15 Rady Miejskiej w Bobolicach

z dnia 30 stycznia 2015 r.

w sprawie opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych, dla których Burmistrz Bobolice jest zarządcą

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 t.j. ze zm.[1]) w związku z art. 40 ust. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku
o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 260 t.j. ze zm.[2]) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwała określa stawki opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, będących
w zarządzie Burmistrza Bobolic na cele nie związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg a dotyczące:

1. prowadzenia robót w pasie drogowym;

2. umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej nie związanych
z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego;

3. składowania lub umieszczania w pasie drogowym drewna, materiałów budowlanych, obiektów nie związanych z potrzebami ruchu drogowego w tym obiektów handlowych, usługowych oraz reklam;

4. zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione w pkt 1 – 3.

§ 2. Za zajęcie 1m2 powierzchni (jezdni) pasa drogowego, o których mowa w § 1 pkt 1 i 4 uchwały ustala następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia

1. Nawierzchni utwardzonej (bitumicznej, brukowej, betonowej)

a) przy zajęciu jezdni do 50% szerokości – 9,00zł/m2,

b) przy zajęciu jezdni powyżej 50% szerokości do całkowitego jej zajęcia – 10złm2,

2. nawierzchni gruntowej, żużlowej i szutrowej

a) przy zajęciu jezdni do 50% szerokości – 6,00zł/m2,

b) przy zajęciu jezdni powyżej 50% szerokości do całkowitego jej zajęcia – 8zł/m2

3. Za zajęcie innych elementów pasa drogowego

a) chodnika utwardzonego – 3zł/m2,

b) terenu zieleni, pobocza – 2zł/m2.

4. Za każdy dzień zajęcia pasa drogowego w celu ustawienia rusztowania związanego
z prowadzonym remontem budynku, ustala się stawkę opłaty za 1m2 powierzchni pasa drogowego w wysokości – 1,00 zł.

§ 3. 1. Za zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, ustala się z zastrzeżeniem ust. 2 następujące roczne stawki opłat za 1m2 powierzchni pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy umieszczonego urządzenia:

a) w jezdni – 80zł,

b) w chodniku i w pozostałych elementach pasa drogowego – 50zł,

c) w pasie drogowym poza terenem zabudowanym – 20zł.

2. Przy umieszczeniu urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, ciepłowniczych stosuje
się stawki opłat w wysokości 10% stawek określonych w ust. 1.

§ 4. 1. Za zajęcie pasa drogowego, o którym mowa w § 1 pkt 3 ustala się następujące stawki
za każdy dzień, za 1m2 powierzchni pasa drogowego:

a) zajętego przez rzut poziomy obiektu budowlanego, w tym obiektu handlowego lub innego obiektu usługowego (w tym ogródki sezonowe) – 1,00 zł,

b) reklamy – 2,00 zł.

§ 5. Za każdy dzień zajęcia pasa drogowego w celach innych niż wymienione w § 2 – 4
na prawach wyłączności, ustala się następujące stawki opłat za 1m2 powierzchni pasa drogowego:

a) pod zieleń (trawniki, zieleń niska) – 0,01 zł,

b) pod wydzielone miejsca postojowe (koperty) – 0,20 zł,

c) pod ekspozycję towarów – 2,00 zł,

d) na sezonowe stoiska i sprzedaż okazjonalną – 10,00 zł,

e) ogródki sezonowe – 1,00 zł,

f) na inne cele nie wymienione w pkt 1 – 6 – 1,00 zł.

§ 6. Obszarem zabudowanym jest obszar oznaczony znakiem drogowym E-17 lub D-42 (obszar zabudowany) i E-18 lub D-43 (koniec obszaru zabudowanego).

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bobolic.

§ 8. Traci moc uchwała Nr XXV/229/08 Rady Miejskiej w Bobolicach z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg publicznych, dla których Burmistrz Bobolic jest zarządcą.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Marek Golas


[1]] z 2013r.: Dz. U..poz. 645;  Dz. U., poz. 1318; z 2014: 379,1072

[2]] z 2013r.: Dz. U. poz. 843; z 2014 r.:Dz. U. poz. 1543, 659, 1446, z 2015: Dz. U. poz. 1310.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Joanna Rudzka Kancelaria Doradcy Podatkowego

Kancelaria posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze podatkowo-prawnej dużych i średnich polskich firm, międzynarodowych korporacji oraz podmiotów publicznych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »