reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr V/31/15 Rady Miejskiej w Gryfinie

z dnia 26 lutego 2015 r.

w sprawie ustalenia zasad i kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dla których Gmina Gryfino jest organem prowadzącym

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645, 1318; z 2014 r. poz. 379, 1072) oraz art. 20c ust. 4
i 6, art. 20za ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572; z 2003 r. Nr 137, poz. 1304; z 2004 r. Nr 69, poz. 624; Nr 109, poz. 1161;
Nr 273, poz. 2703; Nr 281, poz. 2781; z 2005 r. Nr 17, poz. 141; Nr 94, poz.788; Nr 131, poz. 1091; Nr 122, poz. 1020; Nr 167, poz. 1400; Nr 249, poz. 2104; z 2006 r. Nr 144, poz. 1043; Nr 208, poz. 1532; Nr 227, poz. 1658; z 2007 r. Nr 42, poz. 273; Nr 80, poz. 542; Nr 120, poz. 818; Nr 115, poz. 791; Nr 181, poz. 1292; Nr 180, poz. 1280; z 2008 r. Nr 70, poz. 416; Nr 145, poz. 917; Nr 216, poz. 1370; Nr 235, poz. 1618; z 2009 r. Nr 6, poz. 33; Nr 31, poz. 206; Nr 56, poz. 458; Nr 219, poz. 1705; Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 44, poz. 250; Nr 54, poz. 320; Nr 148, poz. 991; Nr 127, poz. 857; z 2011 r. Nr 106, poz. 622; Nr 112, poz. 654; Nr 139, poz. 814; Nr 149, poz. 887; Nr 205, poz. 1206; z 2012 r. poz. 941 i poz. 979; z 2013 r. poz. 827, poz. 1265, poz. 1317, poz. 1650; z 2014 r. poz. 7, poz. 290, poz. 538, poz. 598, poz. 642, poz. 811, poz. 1146, poz. 1877) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się następujące kryteria dodatkowe i odpowiadające im liczby punktów dla potrzeb drugiego etapu rekrutacji do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych
w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Gryfino:

1) oboje rodzice kandydata pracują, lub uczą się w systemie dziennym - 1 punkt

2) kandydat posiada co najmniej jedno rodzeństwo do 18 roku życia - 1 punkt

3) rodzina kandydata korzystała ze świadczeń pomocy społecznej w ciągu ostatnich
3 miesięcy przed dniem złożenia wniosku - 1 punkt

4) kandydat uczęszcza do grupy żłobkowej w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Gminę Gryfino (dotyczy kandydatów ubiegających się o miejsce w przedszkolu)
- 1 punkt

5) rodzeństwo kandydata uczęszcza do tego samego przedszkola/szkoły podstawowej
- 1 punkt

6) kandydat mieszka w obwodzie danej szkoły podstawowej (dotyczy kandydatów ubiegających się o przyjęcie do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej)
- 1 punkt.

§ 2. Określa się dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów o których mowa w § 1 tj.:

1) odpowiednie poświadczenie we wniosku o zatrudnieniu lub o pobieraniu nauki
w systemie dziennym przez rodziców kandydata,

2) odpowiednie zaświadczenie z Ośrodka Pomocy Społecznej o tym, że rodzina kandydata korzystała ze świadczeń pomocy społecznej w ciągu ostatnich 3 miesięcy przed dniem złożenia wniosku.

§ 3. 1 Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej może być złożony we wszystkich przedszkolach i szkołach podstawowych.

2. We wniosku o którym mowa w ust. 1 określa się kolejność wybranych przedszkoli bądź szkół podstawowych w porządku od najbardziej do najmniej preferowanych. § 4. Wzór wniosku o którym mowa w § 3 ust. 1 określi Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino w drodze zarządzenia.

§ 5. §5. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 6. §6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

PRZEWODNICZĄCA RADY


Elżbieta Kasprzyk


Uzasadnienie

Zmiana ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw z dnia 6 grudnia 2013 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 7), wprowadziła jednolite zasady rekrutacji dzieci do przedszkoli publicznych oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. Zgodnie z wyżej cytowaną ustawą, organ prowadzący ma obowiązek ustalić dodatkowe kryteria rekrutacyjne, które znajdą swoje zastosowanie w procesie rekrutacji wówczas, gdy pozostaną wolne miejsca po zastosowaniu kryteriów podstawowych, określonych w ustawie. W myśl art. 20c ust. 6 wyżej cytowanej ustawy organ prowadzący określa nie więcej niż 6 kryteriów dodatkowych, oraz przyznaje każdemu kryterium określoną liczbę punktów.

Sporządziła:

Marta Karpicka

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

KRAUSE LEGAL Kancelaria prawna

Nasza kancelaria świadczy wszechstronną pomoc prawną skierowaną do właścicieli firm rodzinnych oraz małych i średnich przedsiębiorstw.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama