| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr VII/44/15 Rady Gminy Kobylanka

z dnia 26 marca 2015 r.

w sprawie zmiany Programu współpracy Gminy Kobylanka z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 19, art. 9 ust. 1, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 594, poz.645, poz.1318, z 2014 r. poz. 379, poz.1072) w związku z art. 5a ust. 1 i ust 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U. z 2014 r. poz.1118, poz.1146) uchwala się, co następuje:

§ 1. Nadaje się nową treść §6 ust. 5 załącznika do uchwały Rady Gminy Nr XLVIII/291/14 z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie Programu współpracy Gminy Kobylanka z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015 (Dz. Urz. Woj. Zacho.2014.5001) według następującego brzmienia:

5. Zadania z zakresu integracji środowisk, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego:

a) Wspieranie działalności kulturalnej poprzez dofinansowanie wystaw, konkursów, przeglądów, imprez okolicznościowych oraz innych działań podejmowanych przez organizacje pozarządowe dla mieszkańców Gminy,

b) Działania zmierzające do podtrzymywania i wzbogacania działalności artystycznej twórców-amatorów,

c) Wspomaganie rozwoju i integracji społeczności lokalnej poprzez wspieranie działalności o charakterze kulturalnym dla mieszkańców Gminy,

d) Organizacja imprez patriotycznych i przedsięwzięć z zakresu dziedzictwa narodowego,

e) Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami w Gminie Kobylanka,

Na realizację zadań w tym obszarze w roku 2015 planuje się przeznaczyć kwotę 53.500 zł.".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Grzegorz Kłos

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Bartłomiej Ślawski

Country Manager VMware w Polsce

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »