reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr VII/51/15 Rady Powiatu Gryfickiego

z dnia 26 maja 2015 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr III/24/14 Rady Powiatu Gryfickiego oraz zmian w budżecie powiatu na 2015 rok

Na podstawie art.12 pkt5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym, (jednolity tekst Dz.U. z 2013r., poz.595, zm. poz.645, Dz.U. z 2014 poz.379,poz.1072) oraz art. 220 ust.1,2 i art.216 ust.2 pkt 5, art. 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz.U. z 2013 poz. 885, zm. poz. 938, poz.1646 , Dz.U. z 2014 r. , poz. 379, poz.911,poz 1146, poz.1626, poz.1877, Dz.U. z 2015 poz. 532,) R ada Powiatu uchwala co następuje :

§ 1. W budżecie powiatu na rok 2015 wprowadza się zmiany :

1) dochodów jak w załączniku nr 1

2) wydatków jak w załączniku nr 2,

§ 2. W wyniku wprowadzonych zmian w uchwale Nr III/24/14 Rady Powiatu Gryfickiego z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu gryfickiego na 2015r.

§ 1. otrzymuje brzmienie :" Ustala się dochody budżetu ( Załącznik Nr1) w wysokości:

- 79.955.403,95 zł z tego :

1) dochody bieżące - 71.530.937,44 zł.

2) dochody majątkowe - 8.424.466,51 zł."

§ 2. otrzymuje brzmienie: "Ustala się wydatki budżetu ( Załącznik Nr 2) w wysokości:

- 79.997.165,55zł. z tego:

1) wydatki bieżące - 70.069.833,11 zł.

2) wydatki majątkowe 9.927.332,44 zł."

§ 3. W uchwale Nr III/24/14 Rady Powiatu Gryfickiego z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu gryfickiego na 2014 zmienionej uchwałą nr IV/33/15 Rady Powiatu Gryfickiego z dnia 17 lutego 2015 roku, zmienionej uchwałą nr V/42/15 Rady Powiatu Gryfickiego z dnia 31 marca 2015 roku , zmienionej uchwałą nr VI/47/15 Rady Powiatu Gryfickiego z dnia 29 kwietnia 2015 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. załącznik Nr 3 "Plan przychodów i rozchodów budżetu Powiatu w 2015 roku" otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3,

2. załącznik Nr 12 "Inwestycje i zakupy inwestycyjne planowane do realizacji w budżecie powiatu w 2015 roku" otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4,

§ 4. Wprowadza się zmiany polegające na zwiększeniu dochodów i zwiększeniu wydatków budżetu Powiatu Gryfickiego na kwotę: dochody zwiększenie - 1.522.267,04 zł wydatki : zwiększenie - 2.522.267,04 zł Zgodnie z załącznikiem 1,2 do niniejszej uchwały.

§ 5. W wyniku wprowadzonych zmian deficyt budżetu wynosi 41.761,60 zł i zostanie pokryty wolnymi środkami budżetu.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady


Marek Gołuchowski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VII/51/15
Rady Powiatu Gryfickiego
z dnia 26 maja 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII/51/15
Rady Powiatu Gryfickiego
z dnia 26 maja 2015 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VII/51/15
Rady Powiatu Gryfickiego
z dnia 26 maja 2015 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VII/51/15
Rady Powiatu Gryfickiego
z dnia 26 maja 2015 r.
Zalacznik4.pdf


Uzasadnienie

Niniejszą uchwałą wprowadza się zmiany w budżecie roku 2015:

1/ Na wniosek PCMRGiIE dokonuje się zmian w planie dochodów Powiatu Gryfickiego polegających na przesunięciach między paragrafami w dziale 851- Ochrona zdrowia, rozdziale 85149- Programy polityki zdrowotnej, na łączną kwotę 299.681,27 zł.

Jednocześnie dokonuje się zmian w planie wydatków Starostwa Powiatowego w Gryficach polegających na przesunięciach między paragrafami w dziale 851- Ochrona zdrowia, rozdziale 85149- Programy polityki zdrowotnej, na łączną kwotę 299.681,27 zł, w związku z realizacją projektu pn.: "Wiem, dlatego działam-program polityki profilaktyki chorób układu krążenia dla powiatu gryfickiego".

2/ Zwiększa się plan dochodów Powiatu Gryfickiego w dziale 600- Transport i łączność, rozdziale 60014- Drogi publiczne powiatowe, o kwotę 947.000 zł.

Zwiększa się plan wydatków ZDP w Gryficach w dziale 600- Transport i łączność, rozdziale 60014- Drogi publiczne powiatowe, o kwotę 1.587.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Budowa kładki dla pieszych nad rzeką Rega, na przedłużeniu ul. Brackiej w Gryficach".

3/ Na wniosek PCMRGiIE dokonuje się zmian w planie wydatków Starostwa Powiatowego w Gryficach polegających na przesunięciach między paragrafami w dziale 750- Administracja publiczna, rozdziale 75095- Pozostała działalność, na łączną kwotę 4.429 zł, w związku z funkcjonowaniem Lokalnego Punktu Informacyjnego.

4/ Zwiększa się plan dochodów Starostwa Powiatowego w Gryficach w dziale 926- Kultura fizyczna, rozdziel 92601- Obiekty sportowe, o kwotę 89.112,50 zł.

Jednocześnie zwiększa się plan wydatków Starostwa Powiatowego w Gryficach w dziale 926- Kultura fizyczna, rozdziel 92601- Obiekty sportowe, o kwotę 89.112,50 zł, z przeznaczeniem na remont hali widosiwskowo0sportwoej Gryf-Arena.

5/ Na wniosek Dyrektora DPS w Gryficach zwiększa się plan wydatków w dziale 852- Pomoc społeczna, rozdziale 85202- Domy pomocy społecznej, o kwotę 150.000 zł, z przeznaczeniem na bieżącą działalność.

6/ Na wniosek Dyrektora Domu dla Dzieci w Gryficach zwiększa się plan dochodów w dziale 852- Pomoc społeczna, rozdziale 85201- Placówki opiekuńczo-wychowawcze, o kwotę 8.100 zł.

Jednocześnie zwiększa się plan wydatków Domu dla Dzieci w Gryficach w dziale 852- Pomoc społeczna, rozdziale 85201- Placówki opiekuńczo-wychowawcze, o kwotę 8.100zł, z przeznaczeniem na bieżącą działalność.

7/ Na wniosek Dyrektora PCPR w Gryficach zwiększa się plan dochodów w dziale 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85324- Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, o kwotę 578,50 zł.

Jednocześnie zwiększa się plan wydatków PCPR w Gryficach w dziale 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85324- Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, o kwotę 578,50 zł, z przeznaczeniem na promocję i ewaluację w ramach programy "Aktywny Samorząd".

8/ Zwiększa się plan dochodów Powiatu Gryfickiego w dziale 600- Transport i łączność, rozdziale 60014- Drogi publiczne powiatowe, o kwotę 437.476,04 zł z tytułu dotacji od Gminy Trzebiatów i zadeklarowanej umową dotacji od Województwa Zachodniopomorskiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 0123 Z ( KL.D) , Bieczyno-Gorzysław o dł. 1,65 km, szer. jezdni 4,00m na dz. Nr 652 w obrębie Roby i dz. Nr 439 w obrębie 0012 Gorzysław, w rodzaju budowy B"

Zwiększa się plan wydatków ZDP w Gryficach w dziale 600- Transport i łączność, rozdziale 60014- Drogi publiczne powiatowe, o kwotę 687.476,04 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn.'Przebudowa drogi powiatowej nr 0123 Z ( KL.D) , Bieczyno-Gorzysław o dł. 1,65 km, szer. jezdni 4,00m na dz. Nr 652 w obrębie Roby i dz. Nr 439 w obrębie 0012 Gorzysław, w rodzaju budowy B,"

Podjęcie uchwały jest konieczne w celu wypełnienia postanowienia ustawy o finansach publicznych i dla prawidłowej realizacji zadań.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

EFT International

EFT International zajmuje się pomaganiem firmom w osiągnięciu sukcesu na zagranicznych rynkach, głównie w Wielkiej Brytanii i Indiach.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama