| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr IX/64/15 Rady Powiatu w Gryficach

z dnia 23 lipca 2015 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/280/13 Rady Powiatu w Gryficach z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych mających siedzibę na terenie Powiatu Gryfickiego

Na podstawie art. 17 ust. 5 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857, Nr 148, poz. 991, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149 poz. 887, Nr 205 poz. 1206, z 2012 r. poz. 941 i poz. 979, z 2013 r. poz. 827, poz. 1317, z 2014 r. poz. 7, poz. 539, poz. 598, poz. 642, poz. 811, poz. 1146, poz. 1877, z 2015 r. poz. 357) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXXVII/280/13 Rady Powiatu w Gryficach z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych mających siedzibę na terenie Powiatu Gryfickiego (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2014 r. poz. 289), wprowadza się następujące zmiany:

1. § 2 ust. 1 pkt 2) lit. a) otrzymuje brzmienie:

Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego,".

2. § 2 ust. 1 pkt 5) otrzymuje brzmienie:

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii z siedzibą w Waniorowie, w skład którego wchodzi:

a) Szkoła Podstawowa Specjalna,

b) Gimnazjum Specjalne,".

3. § 2 ust. 1 pkt 6) otrzymuje brzmienie:

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy im. Janusza Korczaka z siedzibą w Rewalu, ul. Klifowa 17, w skład którego wchodzi:

a) Gimnazjum Specjalne,

b) Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna.".

4. § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Szczecinie:

1) Technikum w Trzebiatowie Wojewódzkiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Szczecinie,

2) Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Trzebiatowie Wojewódzkiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Szczecinie.".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Gryfickiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2015 r.

Przewodniczący Rady Powiatu


Marek Gołuchowski


Uzasadnienie

Niniejsza uchwała dotyczy zmian w planie sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych mających siedzibę na terenie Powiatu Gryfickiego wynikających z:

1. przekształcenia Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Czesława Miłosza w Gryficach w Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Czesława Miłosza w Gryficach,

2. nadania imienia Janusza Korczaka Młodzieżowemu Ośrodkowi Wychowawczemu w Rewalu,

3. przekształcenia z dniem 01 września 2015 r. Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Waniorowie w Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Waniorowie,

4. likwidacji z dniem 01 września 2015 r. Liceum Profilowanego Wojewódzkiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Szczecinie.

Uchwała jest aktem prawa miejscowego i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Melonet

Agencja SEM zajmująca się marketingiem w Internecie

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »