reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr VI.36.2015 Rady Miejskiej w Pełczycach

z dnia 3 września 2015 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Pełczyce w 2016 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318; z 2014 r. poz. 379, poz. 1072); art. 8 i art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych[1]) (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 849; Dz. U. z 2015 r. poz. 528 ) Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 5 sierpnia 2015 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2016 r. (MP z 2015 r., poz.735) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się roczne stawki podatku od środków transportowych w wysokości:

1) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 811,00 zł

b) powyżej 5,5 tony do 9,0 ton włącznie 1.353,00 zł

c) powyżej 9 ton i poniżej 12,0 ton 1.624,00 zł

2) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton, w wysokości określonej w załączniku nr 1 do uchwały,

3) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton 1.895,00 zł

4) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton, w wysokości określonej w załączniku nr 2 do uchwały,

5) od przyczepy lub naczepy, która łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego 1.624,00 zł,

6) od przyczepy lub naczepy, która łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, w wysokości określonej w załączniku nr 3 do uchwały,

7) od autobusów o liczbie miejsc do siedzenia:

a) mniejszej niż 30 miejsc 1.918,00 zł,

b) równej lub wyższej niż 30 miejsc 2.425,00 zł.

§ 2. Traci moc uchwała Nr XXI.148.2013 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 24 października 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujacych na terenie gminy Pełczyce w 2014 roku (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2013 r., poz. 3514).

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pełczyc.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Marek Szczepanik


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI.36.2015
Rady Miejskiej w Pełczycach
z dnia 3 września 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VI.36.2015
Rady Miejskiej w Pełczycach
z dnia 3 września 2015 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VI.36.2015
Rady Miejskiej w Pełczycach
z dnia 3 września 2015 r.
Zalacznik3.pdf


[1]) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992), 2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999). Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie - z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej - dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - wydanie specjalne.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Małopolski Instytut Studiów Podatkowych

Doradztwo podatkowe, rachunkowość, audyt, obsługa i pomoc w trakcie postępowań z organami podatkowymi, ceny transferowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama