reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XVI/122/2015 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim

z dnia 5 listopada 2015 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Drawsko Pomorskie na rok 2015

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r., poz. 594, poz. 645, poz.1318; z 2014 r., poz. 379, poz. 1072), na wniosek Burmistrza Drawska Pomorskiego Rada Miejska w Drawsku Pomorskim uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmniejszenia dochodów budżetu gminy Drawsko Pomorskie na 2015 rok o kwotę 190.930,-zł, w tym:

1) dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 94.134,-zł,

2) dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 96.796,-zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu gminy Drawsko Pomorskie na 2015 rok o kwotę 1.309.070,-zł, w tym:

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 1.539.070,-zł,

2) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 230.000,-zł. zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Po dokonanych zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy Drawsko Pomorskie w wysokości 63.853.057,74 zł, w tym:

1) dochody bieżące- 58.472.128,98 zł,

2) dochody majątkowe- 5.380.928,76 zł,

2. Po dokonanych zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżet gminy Drawsko Pomorskie w wysokości 68.849.019,57 zł, w tym:

1) wydatki bieżące- 57.219.890,24 zł,

2) wydatki majątkowe- 11.629.129,33 zł.

§ 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu:

1) przychody w wysokości- 6.842.391,83 zł,

2) rozchody w wysokości- 1.846.430,-zł.

§ 5. Ustala się planowany deficyt budżetowy w kwocie- 4.995.961,83zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) wolnych środków- 3.495.961,83 zł

2) zaciągniętych kredytów- 1.500.000,-zł

§ 6. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy do kwoty 1.500.000,-zł.

§ 7. W Uchwale Nr IV/17/2014 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Drawsko Pomorskie na rok 2015 wprowadza się następujące zmiany:

1) załącznik Nr 3 - Zakupy i wydatki inwestycyjne w 2015 r., otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,

2) załącznik Nr 5 - Przychody i rozchody budżetu gminy Drawsko Pomorskie w 2015 r. otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały,

3) załącznik Nr 6 - Dochody i wydatki budżetu gminy Drawsko Pomorskie związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015r., otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały,

4) załącznik Nr 13 - Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych udzielone z budżetu gminy Drawsko Pomorskie w 2015 r., otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały,

5) w §10 skreśla się pkt 2.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim


Ireneusz Gendek


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/122/2015
Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim
z dnia 5 listopada 2015 r.
Zalacznik1.pdf

PLANOWANE DOCHODY BUDśETU GMINY DRAWSKO POMORSKIE NA ROK 2015 -
ZMIANA


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI/122/2015
Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim
z dnia 5 listopada 2015 r.
Zalacznik2.pdf

PLANOWANE WYDATKI BUDśETU GMINY DRAWSKO POMORSKIE NA ROK 2015 -
ZMIANA


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVI/122/2015
Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim
z dnia 5 listopada 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Zakupy i wydatki inwestycyjne w 2015 r.


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVI/122/2015
Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim
z dnia 5 listopada 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Przychody i rozchody budSetu Gminy Drawsko Pomorskie w 2015 r.


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVI/122/2015
Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim
z dnia 5 listopada 2015 r.
Zalacznik5.pdf

Dochody i wydatki budSetu gminy Drawsko Pomorskie związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań
zleconych odrębnymi ustawami w 2015r.


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XVI/122/2015
Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim
z dnia 5 listopada 2015 r.
Zalacznik6.pdf

Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych udzielone z budSetu gminy
Drawsko Pomorskie w 2015 r.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Mateusz Rudaś

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama