reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XIV/178/15 Rady Miejskiej w Wolinie

z dnia 26 listopada 2015 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie pierwszeństwa w nabywaniu lokali mieszkalnych i użytkowych, zasad ich sprzedaży oraz wyrażenia zgody na stosowanie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) w związku z art. 68 ust. 1 pkt 7 oraz ust. 1b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 782) Rada Miejska w Wolinie uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr LXIV/586/10 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 3 marca 2010 r. w sprawie pierwszeństwa w nabywaniu lokali mieszkalnych i użytkowych, zasad ich sprzedaży oraz wyrażenia zgody na stosowanie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych (Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 7 maja 2010 r. Nr 34, poz. 710) zmienia się § 8 ust. 1, który otrzymuje brzmienie:

Burmistrz może udzielić bonifikaty od ceny nieruchomości sprzedawanej jako lokal i budynek mieszkalny w wysokości 98% do dnia 31.12.2016 r.".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wolina.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady


Mieczysław Rybakowski


Uzasadnienie

Zgodnie z art. 68 ust. 1 pkt 7 oraz ust. 1a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 782) właściwy organ może udzielić bonifikaty od ceny nieruchomości, na podstawie uchwały rady, jeśli nieruchomość jest sprzedawana jako lokal mieszkalny. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 7, bonifikata obejmuje cenę lokalu, w tym cenę udziału w prawie własności gruntu lub, w przypadku gdy udział obejmuje prawo użytkowania wieczystego, pierwszą opłatę z tego tytułu. Bonifikata udzielana od ceny lokalu obejmuje wszystkie jej składniki w jednakowej wysokości.

W ostatnich latach zmniejszyło się zainteresowanie kupnem lokali mieszkalnych. Każdego roku z budżetu Gminy wydatkowana są środki na zakup materiałów budowlanych i usług remontowych, związanych z utrzymaniem i remontami lokali pozostających w zasobie Gminy Wolin, a także opłat związanych z członkostwem we wspólnotach mieszkaniowych.

Dotychczas do kwoty należnej z tytułu nabycia lokalu przez najemcę doliczone były koszty przygotowania do zbycia nieruchomości, m.in. koszty sporządzenia inwentaryzacji budowlanej i operatu szacunkowego. Koszty te były ponoszone przez najemców chcących wykupić mieszkanie. W 2016 roku powyższe koszty będzie ponosiła Gmina Wolin, a najemcy będą zobowiązani uiszczać cenę nieruchomości odpowiadającą 2% jej wartości rynkowej. Dodatkowy 1% wartości nieruchomości w większości przypadków pokryje koszty przygotowania jej do zbycia.

Burmistrz Wolina, chcąc utrzymać zainteresowanie kupnem lokali oraz umożliwić jak największej liczbie najemców wykup lokali z bonifikatą, przedłożył Radzie Miejskiej w Wolinie projekt niniejszej uchwały. Rada postanowiła wyrazić zgodę na przedłużenie okresu udzielania bonifikat przy nabywaniu przez najemców lokali i budynków mieszkalnych do końca 2016 roku, a także zmianę wysokości udzielanych bonifikat z 99% na 98%.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Marlena Skiba

Dyrektor Zarządzający w firmie Usługi Doradcze Smart Solutions

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama