reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XVI/202/2015 Rady Miejskiej w Koszalinie

z dnia 16 grudnia 2015 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Koszalina na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. d , lit. e i lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515), art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1445) oraz art. 211 i art. 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938 i poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190 i poz. 1358 i poz. 1513 i poz. 1854), po uzyskaniu opinii Komisji Budżetu i Finansów - Rada Miejska w Koszalinie uchwala, co następuje:

§ 1. 1 Dokonuje się zmian budżetu Miasta Koszalina polegających na:

- zwiększeniu dochodów ogółem o kwotę100.088 zł

- zwiększeniu wydatków ogółem o kwotę100.088 zł

z tego:

a) zwiększeniu dochodów na zadania własne gminy o kwotę32.780 zł

b) zwiększeniu wydatków na zadania własne gminy o kwotę100.088 zł

Zmiany planu dochodów i wydatków na zadania własne gminy zawiera załącznik nr 1,

który stanowi integralną część uchwały;

c) zwiększeniu dochodów na zadania własne powiatu o kwotę67.308 zł

Zmiany planu dochodów na zadania własne powiatu zawiera załącznik nr 2,

który stanowi integralną część uchwały.

2. Plan dochodów i wydatków budżetowych ogółem, po uwzględnieniu powyższych zmian, przedstawia się następująco:

A. Dochody budżetu Miasta Koszalina na 2015 rok ogółem501.275.583,69 zł

z tego:

- dochody gminy357.207.261,88 zł

- dochody powiatu144.068.321,81 zł

1) dochody bieżące440.953.291,69 zł

a) gminy322.649.618,88 zł

b) powiatu118.303.672,81 zł,

2) dochody majątkowe60.322.292,00 zł

a) gminy34.557.643,00 zł

b) powiatu25.764.649,00 zł.

1. Dochody na zadania własne ogółem w wysokości465.408.875,00 zł

z tego:

1) dochody gminy331.865.881,00 zł

a) bieżące 297.308.238,00 zł

w tym:

dotacje na zadania realizowane na podstawie

porozumień z jednostkami samorządu

terytorialnego30.000,00 zł

b) majątkowe 34.557.643,00 zł,

2) dochody powiatu133.542.994,00 zł

a) bieżące 107.778.345,00 zł

w tym:

dotacje na zadania realizowane na podstawie

porozumień z jednostkami samorządu

terytorialnego664.896,00 zł

b) majątkowe 25.764.649,00 zł.

2. Dochody na realizację zadań zleconych z zakresu

administracji rządowej35.647.428,69 zł

z tego:

1) dochody na zadania zlecone gminie - bieżące25.125.380,88 zł

2) dochody na zadania zlecone powiatowi - bieżące10.522.047,81 zł.

3. Dochody na zadania realizowane na podstawie

porozumień z organami administracji rządowej219.280,00 zł

z tego:

1) dochody na zadania realizowane przez gminę - bieżące 216.000,00 zł,

2) dochody na zadania realizowane przez powiat - bieżące 3.380,00 zł.

B. Wydatki budżetu Miasta Koszalina na 2015 rok ogółem513.704.583,69 zł

z tego:

- wydatki gminy366.931.566,88 zł

- wydatki powiatu146.773.016,81 zł


1) wydatki bieżące425.925.920,69 zł

a) gminy 297.899.297,88 zł

b) powiatu 128.026.622,81 zł,

2) wydatki majątkowe87.778.663,00 zł

a) gminy69.032.269,00 zł

b) powiatu18.746.394,00 zł.

1. Wydatki związane z realizacją zadań własnych477.837.875,00 zł

z tego:

1) wydatki na zadania własne gminy341.590.186,00 zł

a) bieżące 272.557.917,00 zł

b) majątkowe 69.032.269,00 zł,

2) wydatki na zadania własne powiatu136.247.689,00 zł

a) bieżące 117.501.295,00 zł

w tym:

dotacje na zadania realizowane na podstawie

porozumień z jednostkami samorządu

terytorialnego2.246.664,00 zł

b) majątkowe 18.746.394,00 zł.

2. Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu

administracji rządowej35.647.428,69 zł

z tego:

1) wydatki na zadania zlecone gminie - bieżące25.125.380,88 zł,

2) wydatki na zadania zlecone powiatowi - bieżące10.522.047,81 zł.


3. Wydatki na zadania realizowane na podstawie

porozumień z organami administracji rządowej219.280,00 zł

z tego:

1) wydatki na zadania realizowane przez gminę - bieżące 216.000,00 zł,

2) wydatki na zadania realizowane przez powiat - bieżące 3.280,00 zł.

C. Deficyt budżetowy w wysokości- 12.429.000,00 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Koszalina.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz zamieszczeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Koszalinie.

Przewodnicząca Rady Miejskiej


Krystyna Kościńska


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/202/2015
Rady Miejskiej w Koszalinie
z dnia 16 grudnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf

ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA WŁASNE GMINY W 2015 ROKU


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI/202/2015
Rady Miejskiej w Koszalinie
z dnia 16 grudnia 2015 r.
Zalacznik2.pdf

ZMIANY PLANU DOCHODÓW NA ZADANIA WŁASNE POWIATU W 2015 ROKU

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Elżbieta Jachymczak

Dziennikarka ekonomiczna, szkoleniowiec z pasją

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama