| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XIII/112/2015 Rady Miejskiej w Cedyni

z dnia 30 grudnia 2015 r.

w sprawie opłaty targowej

Na podstawie art. 18.ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity; Dz.U. z 2015 r. poz. 1515 i art. 15 ust.1 , art. 19 pkt. 1 lit. a i pkt.2) ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( tekst jednolity Dz.U. z 2014 r. poz. 849; z 2015 r. poz.528, poz.699, poz. 774, poz. 1045, poz.1283 i poz.1777) oraz art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r. poz. 613, poz. 699, poz. 978, poz. 1197, poz. 1269, poz. 1649) Rada Miejska w Cedyni uchwala, co następuje:

§ 1. Wprowadza się dzienne stawki opłaty targowej od podmiotów dokonujących sprzedaży w gminie Cedynia:

1) za sprzedaż z samochodu, platformy, przyczepy, stoiska - 12,00 zł.;

2) za sprzedaż z wózka ręcznego, z ręki, skrzynki, kosza, wiadra, stolika, itp. ( za 1 m2 powierzchni) - 2,00 zł.

§ 2. 1. Opłata targowa, o której mowa w § 1 jest płatna w dniu prowadzenia działalności podlegającej tej opłacie, bezpośrednio inkasentowi określonemu uchwałą Rady Miejskiej w Cedyni.

2. Pobór opłaty targowej odbywa się na podstawie ostemplowanych i ponumerowanych w Urzędzie Miejskim w Cedyni bloczków dowodów wpłaty KP - kasa przyjmie.

3. Dowody wpłaty KP są zarachowane w księdze druków ścisłego zarachowania Urzędu Miejskiego w Cedyni i po wypełnieniu podlegają ścisłemu rozliczeniu z księgowością Urzędu.

§ 3. Pobraną przez inkasenta opłatę targową inkasent zobowiązany jest wpłacić na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Cedyni - konto bankowe w Banku Spółdzielczym w Cedyni Nr 18 9370 1017 0100 0185 2001 0002 w dniu następnym od dnia poboru.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Cedyni.

§ 5. Traci moc Uchwała Nr XII/99/2015 Rady Miejskiej w Cedyni z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie opłaty targowej.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2016 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Cedyni


Krzysztof Nowak

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Grupa Deweloperska GEO

Grupa Deweloperska GEO to holding kilkunastu spółek, prowadzących aktywną działalność na terenie trzech polskich aglomeracji: Krakowa, Wrocławia i Katowic.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »