reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XI/95/2016 Rady Gminy Widuchowa

z dnia 2 marca 2016 r.

w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Widuchowa

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2015 r., poz. 1515, poz. 1045, poz.1890) oraz art.11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r., poz. 856, z 2014 r. poz. 1794, z 2015 r. poz.266) Rada Gminy Widuchowa uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się ,,Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Widuchowa", stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc Uchwała Nr IV/25/2015 Rady Gminy Widuchowa z dnia 19 lutego 2015 roku w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Widuchowa.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Widuchowa.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Gminy


Bogdan Kosmalski


Załącznik do Uchwały Nr XI/95/2016
Rady Gminy Widuchowa
z dnia 2 marca 2016 r.
Zalacznik1.pdf

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
na terenie Gminy Widuchowa


Uzasadnienie

Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt, zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywanie należy do zadań własnych gmin. Rada Gminy wypełniając ten obowiązek określa w drodze uchwały corocznie program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. Środki finansowe zaplanowane na ten cel zostały zabezpieczone w budżecie Gminy na 2016 r. Sposób wydatkowania środków jest trudny do określenia, ponieważ Gmina nie jest w stanie oszacować ile zwierząt zostanie odłowionych w danym roku, ile uśpionych lub dla ilu zostanie udzielona opieka weterynaryjna.

Zgodnie z art. 11a ust. 7 wyżej cytowanej ustawy projekt programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt został przekazany do zaopiniowania:

1) Powiatowemu lekarzowi weterynarii w Gryfinie;

2) Towarzystwu opieki nad zwierzętami w Szczecinie;

3) Kołom łowieckim- opinia pozytywna.

Program opieki na zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt został zaopiniowany pozytywnie przez organy opiniujące.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Profesjonalny Wywiad Gospodarczy „Skarbiec” Sp. z o.o.

Profesjonalny Wywiad Gospodarczy „Skarbiec” Sp. z o.o. – spółka zależna Kancelarii Prawnej Skarbiec R. Nogacki Sp.K. specjalizuje się w rozwiązaniach z zakresu szeroko rozumianego wywiadu i kontrwywiadu biznesowego skierowanych głównie do średnich i dużych firm.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama