reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XXI.185.2016 Rady Gminy Darłowo

z dnia 22 kwietnia 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Darłowo na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446); oraz art. 211 ust.4 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938, 1646; z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877; z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890,2150;z 2016 r. poz. 195), po wysłuchaniu Komisji Gospodarki Gminnej Finansów i Budżetu - Rada Gminy Darłowo uchwala co następuje :

§ 1. 1. Zwiększyć dochody Gminy Darłowo o kwotę 711 265,86 zł

- Dz. 600 , rozdz. 60016 § 6330 426 375,86 zł z tytułu dotacji na dofinansowanie zadania inwestycyjnego z Budżetu Państwa

- Dz. 750, rozdz. 75023 § 0970 20 807,00 zł z tytułu dochodów różnych

- Dz. 756 , rozdz. 75621 § 0010 14 083,00 zł z tytułu zwiększenia planu udziałów Gminy w podatku dochodowym os. fizyczne

- Dz. 900 , rozdz. 90001 § 6280 250 000,00 zł z tytułu dotacji na dofinansowanie zadania inwestycyjnego z WFOŚiGW w Szczecinie

2. Zmniejszyć dochody Gminy Darłowo o kwotę 7 890,00 zł

- Dz. 758 , rozdz. 75801 § 2920 7 890,00 zł z tytułu ogólnej subwencji dla gmin część oświatowa

§ 2. Dokonać zwiększenia wydatków w budżecie Gminy Darłowo na 2016 rok , zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonać przeniesienia wydatków w budżecie Gminy Darłowo na 2016 rok , zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach zamyka się następującymi kwotami :

1) Dochody 43 839 897,77 zł w tym: dochody bieżące 42 301 521,91 zł dochody majątkowe 1 538 375,86 zł

2) Wydatki 50 602 897,77 zł w tym : wydatki bieżące 37 862 927,91 zł wydatki majątkowe 12 739 969,86 zł

3) Deficyt w kwocie 6 763 000,00 zł który zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych *kredytów 1 016 000,00 zł * pożyczek 4 274 000,00 zł * wolne środki 1 473 000,00 zł

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Darłowo.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Darłowo


Grzegorz Hejno


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI.185.2016
Rady Gminy Darłowo
z dnia 22 kwietnia 2016 r.

Zwiększenie wydatków

Zwiększenie wydatków

Dział

Rozdz.

§

Treść

Zwiększenia

600

Transport i łączność

426 375,86

60016

Drogi publiczne gminne

426 375,86

6050

Wydatki inwestycyjne jst

426 375,86

750

Administracja publiczna

27 000,00

75023

Urzędy Gmin

27 000,00

6060

Zakupy inwestycyjne jst

27 000,00

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

250 000,00

90001

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

250 000,00

6050

Wydatki inwestycyjne jst

250 000,00

OGÓŁEM

703 375,86

Przewodniczący Rady Gminy Darłowo


Grzegorz Hejno


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI.185.2016
Rady Gminy Darłowo
z dnia 22 kwietnia 2016 r.

Przeniesienia wydatków

Dz.

Rozdz.

§

TREŚĆ

Zmniejszenia

Zwiększenia

600

Transport i łączność

10 113,00

60016

Drogi publiczne gminne

10 113,00

6050

Wydatki inwestycyjne jst

10 113,00

630

Turystyka

20 113,00

63003

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

20 113,00

6060

Zakupy inwestycyjne jst

20 113,00

700

Gospodarka mieszkaniowa

45 000,00

35 000,00

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

45 000,00

35 000,00

4270

Zakup usług remontowych

45 000,00

6050

Wydatki inwestycyjne jst

35 000,00

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

10 000,00

75412

Ochotnicze Straże Pożarne

10 000,00

6050

Wydatki inwestycyjne jst

10 000,00

926

Kultura fizyczna

10 000,00

92695

Pozostała działalność

10 000,00

4300

Zakup usług pozostałych

10 000,00

OGÓŁEM

65 113,00

65 113,00

Przewodniczący Rady Gminy Darłowo


Grzegorz Hejno

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Mateusz Rudaś

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama