reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XXVI/260/2016 Rady Gminy Szczecinek

z dnia 31 maja 2016 r.

zmieniająca Uchwałę Nr VII/48/2011 Rady Gminy Szczecinek z dnia 27 kwietnia 2011r. w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji celowej osobom fizycznym ze środków budżetu Gminy Szczecinek na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz kryteriów wyboru inwestycji do dofinansowania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016r. poz. 446), art. 221 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877; z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150 oraz z 2016r. poz. 195) oraz art. 403 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013r., poz. 1232, poz. 1238; z 2014r. poz. 40, poz. 47, poz. 457, poz. 822, poz. 1101, poz. 1146, poz. 1322, poz. 1662; z 2015r. poz. 122, poz. 151, poz. 277, poz. 774, poz. 881, poz. 933, poz. 1045, poz. 1223, poz. 1434, poz. 1593, poz. 2278 oraz z 2016r. poz. 266) Rada Gminy Szczecinek uchwala co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr VII/48/2011 Rady Gminy Szczecinek z dnia 27 kwietnia 2011r. (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2011r., Nr 65, poz. 1173) wprowadza się następujące zmiany: § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

Dotacja celowa może być udzielona osobom fizycznym w następującej wysokości:

1) na budowę przyłączy do kanalizacji sanitarnej - do 100 zł/mb przyłącza, nie więcej jednak niż 50% kosztów zadania, maksymalnie 5.000,00 zł,

2) na budowę przyłączy do sieci wodociągowej - do 50 zł/mb przyłącza, nie więcej jednak niż 50% kosztów zadania, maksymalnie 2.000,00 zł,

3) na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków lub zbiorników bezodpływowych na terenach, gdzie brak jest kanalizacji sanitarnej lub nie planuje się budowy kanalizacji sanitarnej - 50 % kosztów budowy, nie więcej jednak niż 4.000,00 zł,

4) na budowę własnych ujęć wody na terenach, gdzie brak jest sieci wodociągowej lub nie planuje się budowy sieci wodociągowej - do 200zł/mb głębokości studni, nie więcej jednak niż 50% kosztów zadania, maksymalnie 4.000,00 zł".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Szczecinek.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady


Henryk Wyszomirski

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Konrad Dura

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama