reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XVII/131/2016 Rady Miejskiej w Białym Borze

z dnia 22 czerwca 2016 r.

w sprawie określenia inkasentów, ustalenia dla nich wynagrodzenia z tytułu poboru podatków i opłat oraz wyznaczenia terminu wpłat zainkasowanych kwot

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2016.446), art. 28 § 4 i art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U.2015.613 z późn. zm.), art. 6 i 14 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach
i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716), art. 6 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 617) oraz art. 6 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 374). Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Zarządza się pobór bieżących należności z tytułu łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku rolnego, leśnego, podatku od nieruchomości i opłaty targowej.

§ 2. Inkasentem podatków i opłat na terenie sołectw są następujące osoby:

1. Krzysztof Wołyniec- sołectwo Biała,

2. Anna Kij - sołectwo Biały Dwór,

3. Stanisław Smereczański - sołectwo Bielica,

4. Michał Brelik - sołectwo Biskupice,

5. Jan Kardyś - sołectwo Brzeźnica,

6. Anna Krukowska- sołectwo Drzonowo,

7. Tomasz Studziński - sołectwo Dyminek,

8. Waldemar Lada - sołectwo Grabowo,

9. Anna Boberska - sołectwo Kaliska,

10. Dominik Orzłowski - sołectwo Kazimierz,

11. Grażyna Leśniewska - sołectwo Kołtki,

12. Danuta Zubal - sołectwo Przybrda,

13. Anna Sołtys - sołectwo Sępolno Małe,

14. Jacek Boczek - sołectwo Sępolno Wielkie,

15. Anna Krywionek - sołectwo Stepień,

16. Anna Zamożniewicz - sołectwo Świerszczewo,

17. Teresa Synak - sołectwo Trzebiele.

§ 3. Pobór podatków i opłat może być powierzony innym osobom, z którymi zawarte zostaną umowy na pobór podatków od osób fizycznych w drodze inkasa.

§ 4. Na terenie miasta opłata targowa pobierana będzie przez Białoborskie Centrum Kultury
i Rekreacji w imieniu, którego poboru opłaty dokonuje Pani Jadwiga Chrońska.

§ 5. Ustala się stawkę wynagrodzenia dla inkasentów w wysokości 10 % od zainkasowanych podatków i opłat należnych Gminie od osób fizycznych.

§ 6. Wyznacza się dla inkasentów termin płatności zebranych podatków i opłat, najpóźniej na trzeci dzień po ostatnim dniu, w którym zgodnie z przepisami prawa podatkowego wpłata powinna nastąpić.

§ 7. Rozliczenie pobranej opłaty przez Panią Jadwigę Chrońską następować będzie do 15-tego dnia następnego miesiąca.

§ 8. Inkasent, po rozliczeniu się z wpłat za daną ratę, nie jest zobowiązany do zdawania kwitariusza, może nadal pobierać podatki i opłaty, zachowując trzydniowy termin rozliczeń.

§ 9. Wpłaty przyjmowane są w kwitariuszu przychodowym w dwóch kopiach, z których druga pozostaje w kwitariuszu w celach kontrolnych.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Białego Boru.

§ 11. Traci moc uchwała Nr VI/26/2015 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 31 marca 2015r.,
w sprawie określenia inkasentów, ustalenia dla nich wynagrodzenia z tytułu poboru podatków i opłat oraz wyznaczenia terminu wpłat zainkasowanych kwot.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodnicząca Rady


Wanda Król

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Nowodworski Estates

Biuro Nieruchomości

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama