reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XXVI/97/16 Rady Powiatu Świdwińskiego

z dnia 22 grudnia 2016 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu w Świdwinie na 2017 rok


Na podstawie art. 12 pkt 5 oraz pkt 8 lit. "d" pkt 8a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 poz. 814 z późn. zm.) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu w wysokości 67.564.654 zł, z tego:

1) dochody bieżące - 60.722.273 zł,

2) dochody majątkowe - 6.842.381 zł. ( załącznik Nr 1.)

§ 2. Ustala się wydatki budżetu w wysokości 67.769.724 zł, tego:

1) wydatki bieżące - 57.136.681 zł,

2) wydatki majątkowe - 10.633.043 zł. (załącznik Nr 2. )

§ 3. Ustala się planowany deficyt w wysokości 205.070 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków z lat ubiegłych

§ 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu w wysokości:

1) przychody - 3.536.822 zł,

2) rozchody - 3.331.752 zł. ( załącznik Nr 3.)

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości - 203.786 zł,

2) celową w wysokości - 109.000 zł, z przeznaczeniem na:

- realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - 109.000 zł

§ 6. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją:

1) zadań z zakresu administracji rządowej innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4,

2) zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 5,

3) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6,

4) zadań z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 7. Ustala się dotacje:

1) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:

a) podmiotowe (załącznik Nr 8) w kwocie 4.230.980 zł,

b) celowe na zadania własne (załącznik Nr 9) w kwocie 126.222 zł ,

2) dla jednostek sektora finansów publicznych, celowe (załącznik Nr 10 ) w kwocie 150.000 zł.

§ 8. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na:

1) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek do kwoty 2.100.000 zł ,

§ 9. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w § 8 do wysokości kwoty w nim określonej.

§ 10. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

1) dokonywania zmian w planie wydatków:

a) na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,

b) majątkowych,

z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

2) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym powiatu,

3) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym,

4) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz BIP Powiatu Świdwińskiego.


Przewodnicząca Rady Powiatu w Świdwinie


Danuta MalitowskaZałącznik Nr 0 do Uchwały Nr XXVI/97/16
Rady Powiatu Świdwińskiego
z dnia 22 grudnia 2016 r.
Zalacznik0.pdf

0Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVI/97/16
Rady Powiatu Świdwińskiego
z dnia 22 grudnia 2016 r.
Zalacznik1.pdf

1Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/97/16
Rady Powiatu Świdwińskiego
z dnia 22 grudnia 2016 r.
Zalacznik2.pdf

2Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVI/97/16
Rady Powiatu Świdwińskiego
z dnia 22 grudnia 2016 r.
Zalacznik3.pdf

3Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVI/97/16
Rady Powiatu Świdwińskiego
z dnia 22 grudnia 2016 r.
Zalacznik4.pdf

4Załącznik Nr 5, 6, 7 do Uchwały Nr XXVI/97/16
Rady Powiatu Świdwińskiego
z dnia 22 grudnia 2016 r.
Zalacznik5,%206,%207.pdf

5 6 7Załącznik Nr 8, 9, 10 do Uchwały Nr XXVI/97/16
Rady Powiatu Świdwińskiego
z dnia 22 grudnia 2016 r.
Zalacznik8,%209,%2010.pdf

8 9 10Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XXVI/97/16
Rady Powiatu Świdwińskiego
z dnia 22 grudnia 2016 r.
Zalacznik11.pdf

11


reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

KRAUSE LEGAL Kancelaria prawna

Nasza kancelaria świadczy wszechstronną pomoc prawną skierowaną do właścicieli firm rodzinnych oraz małych i średnich przedsiębiorstw.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama