reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLII/212/2010 Rady Gminy Kotlin

z dnia 11 sierpnia 2010r.

w sprawie zmian w podziale Gminy Kotlin na okręgi wyborcze, ich granic i numerów oraz liczby wybieranych radnych w każdym okręgu i dostosowania opisu granic okręgów wyborczych do stanu faktycznego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 , z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675) oraz art. 92 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547, z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1760, z 2005 r. Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 34, poz. 242, Nr 146, poz. 1055, Nr 159, poz. 1127 i Nr 218, poz. 1592, z 2007 r. Nr 25, poz. 162, Nr 48, poz. 327 i Nr 112, poz. 766, z 2008 r. Nr 96, poz. 607 i Nr 180, poz. 1111, z 2009 r. Nr 213, poz. 1651 i 1652 oraz z 2010r. Nr 57, poz. 356) uchwala się, co następuje:

§ 1. W podziale Gminy Kotlin na okręgi wyborcze, ustalonym uchwałą Nr XLII/228/2002 Rady Gminy Kotlin z dnia 27 czerwca 2002 r. w sprawie podziału gminy Kotlin na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 106, poz. 2742), wprowadza się następujące zmiany:

1)zmniejsza się liczbę okręgów wyborczych w gminie z 10 do 9;

2)w okręgu wyborczym Nr 2:

- w rubryce określającej granice okręgu wyborczego, po wyrazie" Wąska", dodaje się wyraz " Wilcza",

- w rubryce określającej liczbę wybieranych radnych w okręgu wyborczym, liczbę "3" zastępuje się liczbą "4";

3)skreśla się wszystkie pozycje dotychczasowego okręgu wyborczego Nr 4;

4)dotychczasowy okręg wyborczy Nr 5, obejmujący sołectwo Wyszki, określa się jako okręg wyborczy Nr 4;

5)dotychczasowy okręg wyborczy Nr 6, obejmujący sołectwa Kurcew i Parzew, określa się jako okręg wyborczy Nr 5;

6)dotychczasowy okręg wyborczy Nr 7, obejmujący sołectwo Racendów, określa się jako okręg wyborczy Nr 6;

7)dotychczasowy okręg wyborczy Nr 8, obejmujący sołectwo Sławoszew, określa się jako okręg wyborczy Nr 7;

8)dotychczasowy okręg wyborczy Nr 9, obejmujący sołectwo Twardów, określa się jako okręg wyborczy Nr 8;

9)dotychczasowy okręg wyborczy Nr 10, obejmujący sołectwa Wola Książęca i Wysogotówek, określa się jako okręg wyborczy Nr 9.

§ 2. Dostosowuje się opis granic okręgów wyborczych do stanu faktycznego, poprzez uporządkowanie wykazu ulic w następujący sposób:

1)w okręgu wyborczym Nr 1 , w rubryce określającej granice okręgu wyborczego:

- po wyrazach " F. Chopina" dodaje się wyrazy " 28 Czerwca",

- po wyrazach " 27 Grudnia" dodaje się wyrazy " H. Kołłątaja, I. Krasickiego",

- wyrazy "Poznańska nr: 1, 2A, 2 B, 4A, 4B, 6A, 6B, 6C" zastępuje się wyrazami "Poznańska nr: 1, 2a, 2b, 4a, 4b, 6a, 6b, 6c",

- po wyrazach "Poznańska nr: 1, 2A, 2B, 4A, 4B, 6A, 6B, 6C" dodaje się wyrazy "W.Reymonta";

2)w okręgu wyborczym Nr 2, w rubryce określającej granice okręgu wyborczego:

- po wyrazie " Polna" dodaje się wyraz " Południowa",

- po wyrazach " M. Skłodowskiej - Curie" dodaje się wyraz " Słoneczna",

- po wyrazach " S. Staszica" dodaje się wyrazy " P. Szyszki".

§ 3. Jednolity wykaz okręgów wyborczych, ich granic i numerów oraz liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym z uwzględnieniem zmian, o których mowa w § 1, określa załącznik do niniejszej uchwały, stanowiący jej integralną część.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kotlin.

§ 5. Uchwałę przekazuje się niezwłocznie Wojewodzie Wielkopolskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Kaliszu.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.


Załącznik do uchwały nr XLII/ 212 /2010 Rady Gminy Kotlin z dnia 11 sierpnia 2010r.

Wykaz okręgów wyborczych, ich granic i numerów oraz liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

Numer okręgu wyborczego

Granice okręgu wyborczego

Liczba wybieranychradnych w okręgu

1

Kotlin, ulice:Buchalińska, F.Chopina, 28 Czerwca, 27 Grudnia, H.Kołłątaja, I.Krasickiego, 11 Listopada, 3 Maja, Powstańców Wlkp., Parkowa, Poznańska nr: 1, 2a, 2b, 4a, 4b, 6a, 6b, 6c, W.Reymonta, 15 Sierpnia, Sławoszewska, Spółdzielców, J.J.Śniadeckich, Teodorowska, Ks.P.Wawrzyniaka. Orpiszewek

3

2

Kotlin, ulice:Cicha, Dworcowa, J.Kochanowskiego, M.Konopnickiej, W.Kosińskiego, T.Kościuszki, Leśna, Łąkowa, J.Matejki,A.Mickiewicza, S.Moniuszki, C.K.Norwida, E.Orzeszkowej, Polna, Południowa, Poznańska nr: 3, 5 i od 7 do 51, B.Prusa, Ks.S.Rymarkiewicza, H.Sienkiewicza, M.Skłodowskiej -Curie, Słoneczna, J.Słowackiego, Kpt.J.Sobczaka, S.Staszica, P.Szyszki, Twardowska, Waliszewska,Wąska. Wilcza

4

3

Magnuszewice

1

4

Wyszki

1

5

Kurcew, Parzew

1

6

Racendów

1

7

Sławoszew

1

8

Twardów

1

9

Wola Książęca, Wysogotówek

2

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Ewa Aksamit

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama