reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLV/227/2010 Rady Gminy Perzów

z dnia 11 sierpnia 2010r.

w sprawie sprostowania błędów pisarskich w uchwale nr V/37/2003 Rady Gminy Perzów z dnia 28 kwietnia 2003r

Na podstawie art.18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591,z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271 i Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 80, poz.717 i Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr 102, poz.1055 i Nr 116, poz.1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128 i 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz.974 i Nr 173, poz.1218, z 2008r. Nr 180, poz.1111 i Nr 223, poz.1458, z 2009r. Nr 52, poz.420 i Nr 157, poz.1241 oraz z 2010r. Nr 28, poz.142 i 146, Nr 106, poz.675/ oraz art.30 ust.2 ustawy z dnia 16 lipca 1998r. -Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw /Dz. U. z 2003r. Nr 159, poz.1547, z 2004r. Nr 25, poz.219, Nr 102, poz.1055, Nr 167, poz.1760, z 2005r. Nr 175, poz.1457, z 2006r. Nr 17, poz.128, Nr 34, poz.242, Nr 146,poz.1055, Nr 159,poz.1127, Nr 218,poz.1592, z 2007r. Nr 25, poz.162, Nr 48, poz.327, Nr 112, poz.766, z 2008r. Nr 96, poz.607, Nr 180, poz.1111, z 2009r. Nr 213, poz. 1651 i 1652, z 2010r. Nr 57, poz.356/ uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr V/37/2003 Rady Gminy Perzów z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania na obszarze gminy Perzów w załączniku do uchwały wprowadza się sprostowanie błędów pisarskich, w następujący sposób:

1) w obwodzie głosowania Nr 1

- w rubryce określającej granice obwodu głosowania wyrazy "Perzów-Nieprosin" zastępuje się wyrazami "Perzów Nieprosin";

- w rubryce określającej siedzibę obwodowej komisji wyborczej wyrazy "Gminny Ośrodek Kultury w Perzowie- Perzów 78b" zastępuje się wyrazami "Zespół Szkół, Perzów 77A";

2) w obwodzie głosowania Nr 2,

- w rubryce określającej granice obwodu głosowania wyrazy "Trębaczów-Ligota" zastępuje się wyrazami "Trębaczów Ligota";

- w rubryce określającej siedzibę obwodowej komisji wyborczej wyrazy "Szkoła Podstawowa w Trębaczowie - Trębaczów 142" zastępuje się wyrazami "Szkoła Podstawowa, Trębaczów 142";

3) w obwodzie głosowania Nr 3

- w rubryce określającej granice obwodu głosowania wyrazy "Domasłów-Szczęście" zastępuje się wyrazami "Domasłów Szczęście";

- w rubryce określającej siedzibę obwodowej komisji wyborczej wyrazy "Szkoła Podstawowa w Domasłowie- Domasłów 1" zastępuje się wyrazami " Szkoła Podstawowa, Domasłów 1";

4) w obwodzie głosowania Nr 4

- w rubryce określającej granice obwodu głosowania wyrazy "Koza Wielka-Gęsia Górka" zastępuje się wyrazami "Koza Wielka Gęsia Górka"; wyrazy "Miechów-Ludwiczyn" zastępuje się wyrazami "Miechów Ludwiczyn";

- w rubryce określającej siedzibę obwodowej komisji wyborczej wyrazy "Szkoła Podstawowa w Miechowie -Miechów 56" zastępuje się wyrazami Szkoła Podstawowa, Miechów 56.

§ 2. Jednolity wykaz obwodów głosowania, ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych z uwzględnieniem zmian, o których mowa w § 1 określa załącznik do niniejszej uchwały, stanowiący jej integralną część.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Perzów.

§ 4. Uchwałę przekazuje się niezwłocznie Wojewodzie Wielkopolskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Kaliszu.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLV/227/2010
Rady Gminy Perzów
z dnia 11 sierpnia 2010 r.
Zalacznik1.doc

Załącznik do uchwały Nr XL/ 227 /2010 Rady Gminy Perzów

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

JSLegal Jankowki & Stroiński

Adwokacka Spółka Partnerska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama