reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr V/17/2011 Rady Gminy Dominowo

z dnia 24 marca 2011r.

w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola na terenie Gminy Dominowo

Na podstawie art.14 ust 5 w związku z art.6 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zmianami) i art. 18 ust.2 pkt.15 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1591 ze zmianami)
Rada Gminy Dominowo uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Świadczenia przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Dominowo wykraczające poza podstawę programową wychowania przedszkolnego są odpłatne.

2. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o opłacie należy przez to rozumieć odpłatność za świadczenia w zakresie przekraczającym realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

§ 2. Ustala się , że rodzice ( opiekunowie prawni) ponoszą odpłatność za świadczenia w zakresie przekraczającym realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego, obejmującą koszty następujących zajęć opiekuńczo- wychowawczych oraz dydaktycznych:

- gry i zabawy dydaktyczne, wspomagające rozwój umysłowy dziecka,

- gry i zabawy badawcze, rozwijające zainteresowania otaczającym światem

- zajęcia rozwijające indywidualne uzdolnienia dzieci,

- gry i zabawy ruchowe wspomagające rozwój ruchowy dziecka,

- zabawy tematyczne, wspomagające rozwój emocjonalny i społeczny dziecka .

§ 3. Opłatę za wszystkie świadczenia, o których mowa w § 2 ustala się w następującej wysokości:

a) za 6 godzinny pobyt dziecka w przedszkolu w wysokości 60,00 zł miesięcznie

b) za 7 godzinny pobyt dziecka w przedszkolu w wysokości 100,00 zł miesięcznie

c) za 8 godzinny pobyt dziecka w przedszkolu w wysokości 120,00 zł miesięcznie.

§ 4. Zakres świadczeń , z których będzie korzystało dziecko oraz wysokość związanych z tym opłat określi umowa cywilno- prawna zawierana z rodzicami (opiekunami prawnymi ) dziecka.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dominowo.

§ 6. Tracą moc uchwały XXIII/107/96 z dnia 12.12.1996 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia prowadzonych przez gminę oddziałów przedszkolnych , Uchwała Nr XXXIV/166/98 z 04.06.1998 r. w sprawie zmiany opłat za świadczenia prowadzonych przez gminę oddziałów przedszkolnych, Uchwała Nr XV/110/2000 z dnia 29.06.2000 r. w sprawie zmiany opłat za świadczenia prowadzonych przez gminę oddziałów przedszkolnych, oraz Uchwała Nr VIII/52/2003 z dnia 28.08.2003 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłat za świadczenia prowadzonych przez gminę oddziałów przedszkolnych.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z mocą obowiązującą od 01 września 2011 roku.


Uzasadnienie

Na podstawie art. 14 ust. 5 ustawy o systemie oświaty Rada Gminy ustala opłaty za świadczenia prowadzonych przez Gminę przedszkoli publicznych. Niniejszą uchwałą Rada Gminy Dominowo ustala opłatę za zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w przedszkolach publicznych gminy Dominowo przekraczające realizację podstawy programowej.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

POLAUDIT Sp. z o. o.

Podatki, rachunkowość, audyt

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama