reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IX/40/2011 Rady Gminy Dominowo

z dnia 28 października 2011r.

w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), oraz art. 5 ust.1 i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2010 roku Nr 95, poz. 613, ze zmianami)
Rada Gminy Dominowo uchwala co następuje:

§ 1. Określa się wysokość rocznych stawek podatku od nieruchomości:

1)od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków od 1 mkw powierzchni -0,70 zł

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych od 1 ha powierzchni -4,06 zł

c) pozostałych w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizację pożytku publicznego od 1mkw powierzchni -0,20 zł

2)od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych od 1mkw powierzchni użytkowej -0,62 zł

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenia działalności gospodarczej od 1mkw powierzchni użytkowej -15,47 zł

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1mkw powierzchni użytkowej -9,48 zł

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalnośći leczniczej, zajetych przez podmioty udzielające tych świadczeń od 1mkw powierzchni użytkowej - 4,17 zł

e) pozostałych w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1mkw powierzchni użytkowej - 6,03 zł

3)od budowli według wartości określonej na podstawie art. 4 ust.1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku - 2 %

§ 2. Zwalnia się z podatku od nieruchomości budynki i grunty położone na terenie gminy - wykorzystywane przez jednostki organizacyjne powołane do ochrony p/pożarowej, oraz na cele kultury i sztuki w tym świetlice zajęte na potrzeby mieszkańców wsi, z wyjątkiem wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej. Ponadto zwalnia się z podatku od nieruchomości:

1)budowle służące do poboru i zaopatrzenia mieszkańców w wodę,

2)budowle służące do odprowadzania nieczystości płynnych,

3)składowisko odpadów stałych.

§ 3. 1.Zarządza się pobór podatku w formie inkasa,lub bezpośredniej wpłaty na konto Urzędu Gminy w Dominowie

2. Inkaso wykonują sołtysi.

3. Ustala się wynagrodzenie za inkaso w wysokości 5 % od pobranego podatku.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dominowo.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie do poboru podatku w 2012 roku

§ 6. Traci moc Uchwała Nr XXXVI/257/2010 Rady Gminy Dominowo z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości.


Uzasadnienie

w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości. Obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 19 października 2011 roku wprowadzone zostały na rok 2012 nowe górne granice stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych. Zgodnie z art. 5 ust.1 i art. 7 ust.3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych / Dz. U. z 2010 roku, Nr 95, poz. 613 ze zmianami / do zadań Rady Gminy należy określenie w drodze uchwały wysokości stawek podatku od nieruchomości. W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest celowe i uzasadnione.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Krystyna Jolanta Ptasińska

Doradca podatkowy, prawnik. Prowadzi kancelarię podatkową.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama