| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIV/112/2011 Rady Miasta i Gminy Buk

z dnia 27 grudnia 2011r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/94/2011 Rady Miasta i Gminy Buk z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/168/04 Rady Miasta i Gminy Buk z dnia 30 listopada 2004 roku w sprawie ustalenia wzorów formularzy podatkowych niezbędnych do wymiaru i poboru podatków

Na podstawie art.6 ust.13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2010r., Nr 95, poz. 613 ze zmianami) w związku z art.18 ust.2 pkt 8 i art.40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r., Nr 142, poz.1591 ze zmianami) Rada Miasta i Gminy Buk uchwala co następuje:

§ 1. § 1 W uchwale Nr XIII/94/2011 Rady Miasta i Gminy Buk z dnia 29 listopada 2011r.
wsprawie zmiany uchwałyNr XXXI/168/04 Rady Miasta i Gminy Buk z dnia 30 listopada 2004 roku w sprawie ustalenia wzorów formularzy podatkowych niezbędnych do wymiaru
i poboru podatków (Dz.Urz. Województwa Wielkopolskiego Nr 359, poz.6378) wprowadza się następujące zmiany:

1. § 2 ulega uchyleniu.

2. Załącznik Nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Buk.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie od roku 2012.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/112/2011
Rady Miasta i Gminy Buk
z dnia 27 grudnia 2011 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/112/2011
Rady Miasta i Gminy Buk
z dnia 27 grudnia 2011 r.
Zalacznik2.pdf


Uzasadnienie

do Uchwały Nr XIV/112/2011

Rady Miasta i Gminy Buk z dnia 27 grudnia 2011 roku

w sprawie: zmiany uchwały Nr XIII/94/2011 Rady Miasta i Gminy Buk

z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/168/04

Rady Miasta i Gminy Buk z dnia 30 listopada 2004 roku w sprawie

ustalenia wzorów formularzy podatkowych niezbędnych do wymiaru i poboru podatków.

W dniu 22 grudnia 2011 roku Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu wszczęła postępowanie w odniesieniu do uchwały Nr XIII/94/2011 Rady Miasta i Gminy Buk z dnia
29 listopada 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/168/04 Rady Miasta i Gminy Buk z dnia 30 listopada 2004 roku w sprawie ustalenia wzorów formularzy podatkowych niezbędnych do wymiaru i poboru podatków.

Powodem wszczęcia było naruszenie przepisów art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r, o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2010r., Nr 95, poz. 613 ze zmianami).

W myśl art. 6 ust. 13 cytowanej wyżej ustawy Rada gminy, w drodze uchwały określa wzory formularzy niezbędne do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości.

W związku ze wszczęciem postępowania w uchwale Nr XIII/94/2011 z dnia 29 listopada 2011 roku uchyla się zapis § 2 o brzmieniu:" Dotychczasowe wzory formularzy podatkowych stosuje się do korekt deklaracji za 2010 i 2011 rok". Natomiast w Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr XIII/94/2011, stanowiącym formularz Deklaracji na podatek od nieruchomości na ….. rok , w części H wykreśla się zapis "Oświadczenia" wraz z wyjaśnieniem tj. "Oświadczam, że znana jest mi odpowiedzialność karna za składanie fałszywych zeznań, przewidziana w art. 233 Kodeksu karnego (Dz.U. Nr 88 z 1997r., poz. 553 ze zm.), zgodnie z którym za złożenie fałszywych zeznań grozi kara pozbawienia wolności do lat 3".

W związku z tym podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Euro-Tax.pl Zwrot Podatku S.A.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »