| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIV/78/2011 Rady Gminy Baranów

z dnia 9 grudnia 2011r.

w sprawie określenia obowiązujących wzorów deklaracji podatkowych oraz informacji w sprawie podatku rolengo, leśnego i od nieruchomości

Na podstawie Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz.1591 z późno zm.) oraz art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200 poz.1682 ze zm.), art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. roku o podatkach i opłatach lokalnych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz.613 z późno zm.) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1.

Określa się wzór informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości:

l) określa się wzór deklaracji na podatek od nieruchomości (DN-l) stanowiący załącznik Nr l do niniejszej uchwały;

2) określa się wzór informacji w sprawie podatku od nieruchomości ( IN-l) stanowiący załącznik Nr 2 do nieniejszej uchwały.

§ 2.

Określa się wzór informacji i deklaracji na podatek rolny:

l) określa się wzór deklaracji na podatek rolny (DR-l) stanowiący załącznik Nr 3 do niniejszej
uchwały,

2) określa się wzór informacji w sprawie podatku rolnego (IR-1) stanowiący załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Określa się wzór informacji i deklaracji na podatek leśny:

l) określa się wzór deklaracji na podatek leśny (DL-l) stanowiący załącznik Nr 5 do niniejszej
uchwały,

2) określa się wzór informacji w sprawie podatku leśnego ( IL-l) stanowiący załącznik Nr 6 do
niniejszej uchwały.

§ 4.

Tracą moc uchwały Nr XXVIl26/2004, Nr XXVIl2712004 i Nr XXV/128/2004 Rady Gminy Baranów z dnia 17.11.2004 r. w sprawie określenia obowiązujących wzorów deklaracji podatkowej oraz informacji w sprawie podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 roku.


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/78/2011
Rady Gminy Baranów
z dnia 9 grudnia 2011 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/78/2011
Rady Gminy Baranów
z dnia 9 grudnia 2011 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIV/78/2011
Rady Gminy Baranów
z dnia 9 grudnia 2011 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIV/78/2011
Rady Gminy Baranów
z dnia 9 grudnia 2011 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIV/78/2011
Rady Gminy Baranów
z dnia 9 grudnia 2011 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIV/78/2011
Rady Gminy Baranów
z dnia 9 grudnia 2011 r.
Zalacznik6.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Masterlease Polska

Firma leasingowa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »