reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr KN-I.4131.2.16.2012.6 Wojewody Wielkopolskiego

z dnia 28 maja 2012r.

wskazuje, iż chwała nr XVIII/104/2012 Rady Gminy Siedlec z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Siedlec w roku 2012" została wydana z naruszeniem prawa

Na podstawie art. 91 ust. 4   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami)  

wskazuję  

iż uchwała nr XVIII/104/2012 Rady Gminy Siedlec z   dnia 24 kwietnia 2012 r. w   sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Siedlec w   2012 roku” - została wydana z   naruszeniem prawa.  

Uzasadnienie

W dniu 24 kwietnia 2012 r. Rada Gminy Siedlec podjęła uchwałę nr XVIII/104/2012 Rady Gminy Siedlec z   dnia 24 kwietnia 2012 r. w   sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Siedlec w   2012 roku”  

Uchwała została doręczona Wojewodzie Wielkopolskiemu w   dniu 2   maja 2012 roku.  

Uchwała została podjęta na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 11a ustawy z   dnia 21 sierpnia 1997 r. o   ochronie zwierząt (Dz. U. z   2003 r. Nr 106 poz.1002 ze zmianami).  

Organ nadzoru dokonując badania zgodności z   prawem powyższej uchwały, stwierdził co następuje:  

Zgodnie z   art. 11ust. 1   ustawy z   dnia 21 sierpnia 1997 r. o   ochronie zwierząt zapewnianie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywanie należy do zadań własnych gmin.  

Stosownie do treści art. 11a ust. 1   ww. ustawy rada gminy wypełniając obowiązek, o   którym mowa w   art. 11 ust. 1, określa, w   drodze uchwały, corocznie do dnia 31 marca, program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.  

W myśl art. 11a ust. 2   ww. ustawy program, o   którym mowa w   ust. 1, obejmuje:  

1)   zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w   schronisku dla zwierząt;  

2)   opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w   tym ich dokarmianie;  

3)   odławianie bezdomnych zwierząt;  

4)   obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w   schroniskach dla zwierząt;  

5)   poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt;  

6)   usypianie ślepych miotów;  

7)   wskazanie gospodarstwa rolnego w   celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich;  

8)   zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w   przypadkach zdarzeń drogowych z   udziałem zwierząt.  

Podejmując przedmiotową uchwałę dopiero w   dniu 24 kwietnia 2012 r. Rada Gminy Siedlec przekroczyła wyżej wymieniony termin określony w   art. 11 a   ust. 1   ustawy o   ochronie zwierząt.  

W związku z   tym iż przepis art. 11a ust. 1   ww. ustawy nie określa charakteru terminu ani jego skutków prawnych przy jego interpretacji należy posłużyć się wykładnią celowościową.  

W opinii organu nadzoru podjęcie uchwały w   sprawie program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt po upływie ustawowego terminu, mimo, że jest naruszeniem prawa, to – w   świetle zasad wykładni celowościowej, nie jest –z uwagi na przedmiot uchwały, charakter terminu i   skutki jakie wiążą się z   uznaniem terminu za materialnoprawny - naruszeniem istotnym dającym podstawę do stwierdzenia nieważności takiej uchwały.  

Wynikający z   ww. termin do uchwalenia przedmiotowego programu należy zatem traktować nie jako termin zawity ale termin instrukcyjny, mający znaczenie „mobilizacyjne”. Wykonywanie ustawowo określonych zadań publicznych i   służących do ich realizowania kompetencji jest obowiązkiem władzy publicznej (w myśl art. 7   Konstytucji RP, stanowiącego, że "organy władzy publicznej działają na podstawie i   w granicach prawa").  

Organ nadzoru ponadto wskazuje, że w   programie nie wskazano wprost gospodarstwa rolnego, które zapewni miejsce dla zwierząt gospodarskich. Brak tego elementu powoduje nie wypełnienie w   pełni dyspozycji wynikającej z   art. 11a ust. 2   pkt 7   ustawy o   ochronie zwierząt.  

Wskazane naruszenie nie powoduje nieważności badanej uchwały, wobec powyższego organ nadzoru ograniczył się do wskazania, iż uchwałę podjęto z   naruszeniem prawa.  

Niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze może być zaskarżone do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w   Poznaniu z   powodu niezgodności z   prawem w   terminie 30 dni od daty jego doręczenia, za pośrednictwem Wojewody Wielkopolskiego.  

 

 

 

Wojewoda Wielkopolski  


Piotr   Florek

 

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Krystyna Kwapisz

Radca prawny.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama