reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVI/232/2012 Rady Miejskiej w Kole

z dnia 30 października 2012r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz.1281, z 2012 r. poz. 567/ i art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych /Dz. U. z 2010r., Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461, Nr 226, poz. 1475, z 2011r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654, Nr 171, poz. 1016, Nr 232, poz.1378/ i Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2012 roku w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2013 roku (M.P. z 2012 r. poz. 743) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Określa się następujące stawki podatku od środków transportowych obowiązujące na terenie Gminy Miejskiej Koło:

1) od samochodów ciężarowych, o których mowa w art. 8 pkt1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej:

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 303,00 zł;

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 505,00 zł;

c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton - 606,00 zł;

2) od samochodów ciężarowych, o których mowa w art. 8 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia według stawek określonych w poniższej tabeli:

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita /w tonach/

Stawka podatku /w złotych/

Równej lub wyższej niż

Mniej niż

Oś jezdna /osie jezdne/ z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inny system zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

4

Dwie osie

12 ton

18 ton

1034,00

1345,00

18 ton

26 ton

1094,00

-

18 ton

29 ton

-

1505,00

29 ton

-

-

1505,00

26 ton

-

1578,00

-

Trzy osie

12 ton

18 ton

1047,00

1071,00

18 ton

26 ton

1094,00

-

18 ton

29 ton

-

1694,00

29 ton

-

-

1694,00

26 ton

-

1578,00

-

Cztery i więcej osi

12 ton

18 ton

1047,00

1071,00

18 ton

26 ton

1108,00

-

18 ton

29 ton

-

1777,00

29 ton

-

-

2636,00

26 ton

-

1777,00

-

3) od ciągników siodłowych i balastowych, o których mowa w art. 8 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 632,00 zł;

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 669,00 zł;

c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton - 707,00 zł;

4) od ciągników siodłowych i balastowych, o których mowa w art. 8 pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia według stawek określonych w poniższej tabeli:

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa; ciągnik balastowy + przyczepa /w tonach/

Stawka podatku /w złotych/

Równej lub wyższej niż

Mniejszej lub równej

Oś jezdna /osie jezdne/ z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inny system zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

4

Dwie osie

Równej lub wyższej niż 12 ton

Mniejszej niż 18 ton

1189,00

915,00

Równej lub wyższej niż 18 ton

Mniejszej lub równej 36 ton

1518,00

-

Równej lub wyższej niż 18 ton

Mniejszej niż 31 ton

-

988,00

Równej lub wyższej niż 31 ton

-

-

2083,00

Wyższej niż 36 ton

-

1518,00

-

Trzy osie

Równej lub wyższej niż 12 ton

Mniejszej niż 18 ton

1339,00

-

Równej lub wyższej niż 18 ton

Mniejszej lub równej 36 ton

1348,00

-

Wyższej niż 36 ton

-

1852,00

-

Równej lub wyższej niż 12 ton

Mniejszej niż 40 ton

-

1852,00

Równej lub wyższej niż 40 ton

-

-

2739,00

5) od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego) - 606,00 zł;

6) od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego), które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton według stawek określonych w poniższej tabeli:

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa/przyczepa + pojazd /w tonach/

Stawka podatku /w złotych/

Równej lub wyższej niż

Mniejszej lub równej

Oś jezdna /osie jezdne/ z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inny systemzawieszenia osi jezdnych

1

2

3

4

Jedna oś

Równej lub wyższej niż 12 ton

Mniejszej niż 18 ton

647,00

901,00

Równej lub wyższej niż 18 ton

Mniejszej lub równej 36 ton

669,00

684,00

Wyższej niż 36 ton

-

1097,00

1623,00

Dwie osie

Równej lub wyższej niż 12 ton

Mniejszej niż 18 ton

647,00

901,00

Równej lub wyższej niż 18 ton

Mniejszej lub równej 36 ton

914,00

1388,00

Wyższej niż 36 ton

-

1235,00

1827,00

Trzy osie

Równej lub wyższej niż 12 ton

Mniejszej niż 18 ton

728,00

1013,00

Równej lub wyższej niż 18 ton

Mniejszej lub równej 36 ton

812,00

1233,00

Wyższej niż 36 ton

-

1013,00

1376,00

7) autobusów, o których mowa w art. 8 pkt 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o ilości miejsc do siedzenia:

a) mniejszej niż 30 miejsc - 360,00 zł;

b) równej lub wyższej niż 30 miejsc - 776,00 zł;

2. Stawki podatku od środków transportowych dla pojazdów określonych w § 1 pkt 1, 3, 5 i 7 a wyprodukowanych przed 1990 rokiem ustala się w wysokości:

1) od środków transportowych, o których mowa w ust. 1 pkt 1 uchwały:

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 309,00 zł;

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 515,00 zł;

c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton - 618,00 zł;

2) od środków transportowych, o których mowa w ust. 1 pkt 3 uchwały:

a) od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 648,00 zł;

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 684,00 zł;

c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton - 722,00 zł;

3) dla środków transportowych, o których mowa w ust. 1 pkt 5 uchwały - 618,00 zł;

4) dla środków transportowych o których mowa w ust. 1 pkt 7 uchwały:

a) mniejszej niż 30 miejsc - 368,00 zł;

b) równej lub wyższej niż 30 miejsc - 792,00 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Koła.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie do roku podatkowego 2013.

Przewodnicząca Rady Miejskiej


Urszula Pękacz

reklama
reklama

POLECANE

reklama

KORONAWIRUS - podatki i prawo

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Anna Malinowska

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama