reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXII/230/2012 Rady Gminy Blizanów

z dnia 14 grudnia 2012r.

w sprawie: określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 , art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zmianami ) w związku z art. 6l ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391), uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszona będzie przez właścicieli nieruchomości bez wezwania, w łącznej wysokości za każdy miesiąc kwartału , w terminach :

1) za I kwartał - do 31 stycznia danego roku

2) za II kwartał - do 30 kwietnia danego roku

3) za III kwartał - 31 lipca danego roku

4) za IV kwartał -do 31 października danego roku

2. Wysokość stawki opłaty , o której mowa w ust. 1 , określa odrębna uchwała.

3. Termin wniesienia pierwszej opłaty , o której mowa w ust. 1 , upływa w dniu 31 lipca 2013r. i obejmuje okres od 1 lipca 2013r. do 30 września 2013r.

§ 2. Opłatę uiszcza się gotówką w kasie Urzędu Gminy Blizanów albo przelewem na rachunek Gminy Blizanów.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Blizanów .

§ 4. 1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z mocą obowiązywania od dnia 1 lipca 2013r.

2. Uchwałę podaje się do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie jej treści na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Blizanów , umieszczenie jej treści w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Blizanów oraz na tablicach ogłoszeń we wsiach sołeckich .

Przewodniczący Rady Gminy Blizanów


Jan Wojtyła

reklama
reklama

POLECANE

reklama

KORONAWIRUS - podatki i prawo

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Natalia Zawadzka

Adwokat

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama