reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIV/237/2012 Rady Miasta i Gminy Margonin

z dnia 20 grudnia 2012r.

w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 6k ust 1 i z art. 6j ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 roku, poz. 391 ze zmianami), Rada Miasta i Gminy w Margoninie uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się metodę ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w zależności od liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość.

§ 2. 1. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty określonej w ust. 2 lub ust.

2. Ustala się miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny w wysokości 6 złotych miesięcznie.

3. Ustala się miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób nie selektywny w wysokości 12 złotych miesięcznie.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Margonin.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.


Uzasadnienie

Zgodnie z nowelizacją ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 roku, poz. 391 ze zmianami) wprowadzoną przepisami ustawy z dnia 1 lipca 2011 roku o zmianie ustawy utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 152, poz. 897 ze zmianami), od dnia 1 stycznia 2012 roku zaczęły obowiązywać nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi. Ustawa określa, że gminy są zobowiązane do zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. Wypełniając dyspozycję art. 6k ust 1 ustawy - rada gminy, w drodze uchwały zobowiązana jest dokonać wyboru jednej z określonych w art. 6j ust. 1 i 2 metod ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstającymi na nieruchomościach zamieszkałych oraz ustalić stawkę takiej opłaty. Ustawa umożliwia naliczenie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zależności od: liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość, albo ilości zużytej wody z danej nieruchomości, albo powierzchni lokalu mieszkalnego, albo od gospodarstwa domowego. W uchwale jako metodę ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przyjęto od liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość. Jako osobę zamieszkałą rozumie się osobę która przebywa w mieszkaniu lub budynku mieszkalnym z zamiarem stałego pobytu, niezależnie od miejsca zameldowania oraz niezależnie od czasowych nieobecności związanych z wypoczynkiem, urlopem. Przy ustalaniu stawki opłaty wzięto pod uwagę liczbę mieszkańców zamieszkujących na terenie gminy, ilość wytwarzanych na terenie gminy odpadów komunalnych, koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi oraz przypadki, w których właściciele nieruchomości wytwarzają odpady nieregularnie. Jednocześnie zgodnie z wolą ustawodawcy zastosowane zostały różne stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny i nie selektywny. W związku z powyższym podjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

KORONAWIRUS - podatki i prawo

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Anna Dylewska

Prawnik w kancelarii e|n|w|c

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama