reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXII/147/2012 Rady Miejskiej Gminy Skoki

z dnia 29 listopada 2012r.

w sprawie: wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2012

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 ze zm.), oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.), Rada Miejska Gminy Skoki uchwala co następuje:

§ 1.

W Uchwale Nr XIII/89/2011, Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 20 grudnia 2011r. w sprawie budżetu na 2012 rok , zmienionej Zarządzeniem Nr 12/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Skoki z dnia 31 stycznia 2012 roku, Uchwałą Nr XIV/99/2012 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 02 lutego 2012 roku, Zarządzeniem nr 19/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Skoki z dnia 29 lutego 2012 roku, Uchwałą nr XV/116/2012 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 29 marca 2012 roku, Zarządzeniem Nr 32/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Skoki z dnia 30 marca 2012 roku, Zarządzeniem Nr 47/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Skoki z dnia 20 kwietnia 2012 roku Zarządzeniem nr 52/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Skoki z dnia 30 kwietnia 2012 roku, Zarządzeniem Nr 69/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Skoki z dnia 31 maja 2012 roku, Uchwałą Nr XVII/123/2012 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 14 czerwca 2012 roku, Zarządzeniem Nr 82/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Skoki z dnia 29 czerwca 2012 roku, Uchwałą Nr XVIII/127/2012 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 10 lipca 2012 roku, Zarządzeniem Nr 92/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Skoki z dnia 31 lipca 2012 roku, Uchwałą Nr XIX/129/2012 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 14 sierpnia 2012 roku, Zarządzeniem Nr 106/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Skoki z dnia 31 sierpnia 2012 roku, Zarządzeniem Nr 111/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Skoki z dnia 11 września 2012 roku, Zarządzeniem Nr 118/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Skoki z dnia 28 września 2012 roku, Uchwałą nr XXI/136/2012 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 9 października 2012 roku, Zarządzeniem Nr 132/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Skoki z dnia 26 października 2012 roku oraz Zarządzeniem Nr 136/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Skoki z dnia 31 października 2012 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1. 1 Zmniejsza się dochody budżetu Gminy o kwotę 57.288 zł

w tym: na zadania z zakresu administracji rządowej: 0 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1

Dochody budżetu Miasta i Gminy Skoki po zmianach wynoszą 33.472.040 zł

z tego:

- dochody bieżące w kwocie - 27.731.376 zł

w tym:

- dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków

na realizację zadań finansowanych z udziałem środków,

o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w wysokości - 177.920 zł

- dochody majątkowe w kwocie - 5.740.664 zł

w tym:

- dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków

na realizację zadań finansowanych z udziałem środków,

o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w wysokości - 473.771 zł

1. 2 Łączne dochody z tytułu dotacji i środków zewnętrznych na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp stanowią kwotę - 651.691 zł

2. 1 Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy o kwotę 242.035 zł

w tym: na zadania z zakresu administracji rządowej: 0 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1

Wydatki budżetu Miasta i Gminy Skoki po zmianach wynoszą 32.969.094 zł

2. 2 Wydatki, o których mowa w ust. 2 obejmują:

1) wydatki bieżące w wysokości - 26.930.337 zł

w tym:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań jst w wysokości - 218.808 zł

2) wydatki majątkowe w wysokości - 6.038.757 zł

w tym:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań jst w wysokości - 564.329 zł

2. 3 Łączne wydatki na programy finansowane z udziałem środków,o których mowa w w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań jst stanowią kwotę - 783.137 zł

3. Plan przychodów i rozchodów otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3

4. Plan wydatków majątkowych otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4.

5. Plan dotacji udzielonych z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5;

w tym:

1) dotacje bieżące dla jednostek sektora finansów publicznych - 707.795 zł,

2) dotacje bieżące dla jednostek spoza sektora finansów publicznych- 2.749.376 zł, oraz

3) dotacje na inwestycje dla jednostek sektora finansów publicznych - 362.762 zł,

4) dotacje na inwestycje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - 5.000 zł.

6. W § 12 uchwały nr XIII/89/2011 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 20 grudnia 2011 roku kwotę "107.654 zł" zastępuje się kwotą "139.595 zł".

7. Plan dochodów i wydatków o których mowa w ustawie Prawo ochrony środowiska otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6.

8. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 2.000.000 zł,

w tym: w szczególności na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 2.000.000 zł.

Nadwyżka budżetu w kwocie 502.946 zł zostanie przeznaczona na spłatę kredytów.

9. Ustala się aktualną kwotę wydatków przypadających do spłaty w 2012 roku, z tytułu udzielonych poręczeń w wysokości - 654.924 zł.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skoki.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej Gminy Skoki


Zbigniew Kujawa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/147/2012
Rady Miejskiej Gminy Skoki
z dnia 29 listopada 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Skoki na rok 2012

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/147/2012
Rady Miejskiej Gminy Skoki
z dnia 29 listopada 2012 r.
Zalacznik2.pdf

Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Skoki na rok 2012

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXII/147/2012
Rady Miejskiej Gminy Skoki
z dnia 29 listopada 2012 r.
Zalacznik3.pdf

Plan przychodów i rozchodów budżetu Miasta i Gminy Skoki na rok 2012

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXII/147/2012
Rady Miejskiej Gminy Skoki
z dnia 29 listopada 2012 r.
Zalacznik4.pdf

Plan wydatków majątkowych przewidzianych do realizacji w 2012r.

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXII/147/2012
Rady Miejskiej Gminy Skoki
z dnia 29 listopada 2012 r.
Zalacznik5.pdf

Dotacje udzielone w 2012 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXII/147/2012
Rady Miejskiej Gminy Skoki
z dnia 29 listopada 2012 r.
Zalacznik6.pdf

Plan dochodów i wydatków o których mowa w ustawie Prawo ochrony środowiska na 2012 rok

reklama
reklama

POLECANE

reklama

KORONAWIRUS - podatki i prawo

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Andrzej Wójcik

Doradca techniczny firmy Altax

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama