reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXII/187/2013 Rady Gminy i Miasta Raszków

z dnia 22 lutego 2013r.

w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania na obszarze Gminy i Miasta Raszków , ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Na podstawie art. 12 § 1-3 i § 11-13 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy /Dz. U. Nr 21, poz. 112 ze zm./ oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm./ w związku z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks wyborczy /Dz. U. Nr 21, poz. 113 ze zm./ na wniosek Burmistrza Gminy i Miasta Raszków uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się podziału Gminy i Miasta Raszków na stałe obwody głosowania, ustala się ich numery, granice oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych, w sposób określony w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Raszków.

§ 3. Po jednym egzemplarzu uchwały przekazuje się Wojewodzie Wielkopolskiemu oraz Komisarzowi Wyborczemu w Kaliszu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego oraz podaniu do publicznej wiadomościw sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 5. Wyborcom, w liczbie co najmniej 15, przysługuje prawo wniesienia skargi do Komisarza Wyborczego w Kaliszu w terminie 5 dni od daty podania uchwały do publicznej wiadomości.


Załącznik do Uchwały Nr XXII/187/2013
Rady Gminy i Miasta Raszków
z dnia 22 lutego 2013 r.
Zalacznik1.pdf


Uzasadnienie

do uchwały Nr XXII/187/2013

Rady Gminy i Miasta Raszków

z dnia 22 lutego 2013 r.

w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania na obszarze Gminy i Miasta Raszków , ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Przepisy wprowadzające ustawę Kodeks Wyborczy rada gminy dokonuje podziału na obwody głosowania oraz ustala ich numery , granice oraz siedziby obwodowych komisji wyborczychw terminie 3 miesięcy od dnia podziału gminy na okręgi wyborcze. W gminie Raszków podział taki został dokonany w dniu 20 grudnia 2012 r. Postanowieniem
Nr 72/12 Komisarza Wyborczego w Kaliszu. Natomiast zgodnie z art. 12. Kodeksu wyborczego takiej czynności dokonuje rada w drodze uchwały na wniosek burmistrza. Stały obwód głosowania powinien zawierać się w przedziale od 500 do 3000 mieszkańców zamieszkałych w danym obwodzie. Gmina Raszków dotychczas podzielona była na 7 stałych obwodów głosowania . Podział ten nie uległ zmianie.
W związku z wejściem nowych przepisów Rada Gminy jest zobligowana do ponownego podjęcia uchwały o podziale gminy na stałe obwody głosowania.

Liczba mieszkańców w poszczególnych obwodach przedstawia się następująco:

Nr obwodu głosowania


Granice obwodu głosowania

Liczba mieszkańców
wg stanu na dzień 31.12.2012 r.

1

Sołectwa: Grudzielec, Grudzielec Nowy

821

2

Sołectwa:
Janków Zaleśny, Sulisław

745

3

Sołectwa:
Bugaj, Koryta, Ligota, Korytnica

2063

4

Sołectwa:
Drogosław, Głogowa, Józefów
Miasto: Raszków

2612

5

Sołectwa:
Moszczanka, Skrzebowa, Bieganin, Szczurawice

1639

6

Sołectwa:
Przybysławice, Niemojewiec, Pogrzybów, Walentynów

1472

7

Sołectwa:
Jaskółki, Jelitów, Radłów, Rąbczyn

2453

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy

Doradztwo podatkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama