| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVII/189/2013 Rady Gminy Grodziec

z dnia 25 kwietnia 2013r.

w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Grodziec

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2012r., poz. 391 ze zmianami), Rada Gminy Grodziec uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Grodziec w brzmieniu określonym załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Grodziec.

§ 3. Traci moc Uchwała Traci moc uchwała Nr XXV/169/2013 Rady Gminy Grodziec z dnia 13 marca 2013 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Grodziec.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy


Maria Piniecka


Uzasadnienie

Uzasadnienie do uchwały Nr XXVII/189/2013 RADY GMINY GRODZIEC z dnia 25 kwietnia 2013 r. . w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Grodziec Znowelizowana ustawa z dnia 13 września 1996 r., o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zobowiązuje Rady Gmin do dostosowania regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie do zapisów Planu Gospodarki Odpadami Województwa Wielkopolskiego. Obowiązująca uchwała, w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Grodziec z dnia 13 marca 2013 r., w wyniku wprowadzenia zmian w tejże ustawie nie spełnia wymogów. Dlatego niezbędne było podjęcie nowej uchwały. Załączony projekt uchwały stanowi aktualizację przepisów w zakresie utrzymania czystości i porządku w gminie, w tym unormowanie kwestii związanych z gospodarką odpadami na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i odrębnych przepisach. Przewodnicząca Rady Gminy Maria Piniecka


Załącznik do Uchwały Nr XXVII/189/2013
Rady Gminy Grodziec
z dnia 25 kwietnia 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Grodziec

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

StukPuk.pl

Jesteśmy grupą młodych ludzi zdrowo stukniętych na punkcie materiałów budowlanych, którzy pewnego dnia wpadli na pomysł, aby pasję i doświadczenie przekuć w sukces.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »