reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXV/147/2013 Rady Gminy Chocz

z dnia 10 czerwca 2013r.

w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Chocz w zakresie wniosku o nadaniu miejscowości Chocz statusu miasta

Na podstawie art. 4b ust. 1 pkt 1, art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594) Rada Gminy Chocz uchwala, co następuje:

§ 1. Postanawia się o przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami Gminy Chocz dotyczących wniosku o nadaniu miejscowości Chocz statusu miasta.

§ 2. Konsultacje zostaną przeprowadzone na terenie Gminy Chocz w terminie od dnia 02.09.2013 r. do dnia 10.09.2013 r.

§ 3. Konsultacje zostaną przeprowadzone w następujący sposób :

1) komisja powołana przez Wójta Gminy Chocz składająca się z trzech osób w tym: sołtysa lub pracownika Urzędu Gminy w Choczu i dwóch członków Rady Sołeckiej z danego sołectwa lub dwóch pracowników Urzędu Gminy uda się w dniach od 02.09.2013 r. do dnia 09.09.2013 r. do mieszkańców Gminy Chocz zamieszkujących dane sołectwo posiadających czynne prawo wyborcze, zgodnie z listą sporządzoną przez Wójta Gminy Chocz zawierającą: imię, nazwisko, adres, numer PESEL mieszkańca oraz pytanie: "Czy chce Pan/Pani wziąć udział w konsultacjach społecznych dotyczących wniosku o nadaniu miejscowości Chocz statusu miasta", wzór listy stanowi załącznik nr 1 do uchwały;

2) tożsamość mieszkańca Komisja ustala na podstawie dowodu osobistego;

3) w przypadku twierdzącej odpowiedzi na pytanie określone w pkt 1 mieszkaniec gminy składa podpis obok udzielonej odpowiedzi potwierdzając jednocześnie odbiór karty do głosowania, której wzór stanowi załącznik nr 2 do uchwały;

4) karta do głosowania zostaje wrzucona do urny będącej w posiadaniu członków komisji;

5) każdego dnia przed rozpoczęciem konsultacji komisja sprawdza i opieczętowuje pieczęcią Rady Sołeckiej urnę do głosowania;

6) na koniec każdego dnia konsultacji komisja opróżnia urnę, liczy głosy i sporządza protokół, wzór protokołu stanowi załącznik nr 3 do uchwały;

7) listy, karty do głosowania i protokoły przechowują od dnia 02.09.2013r. do 10.09.2013 r. sołtysi poszczególnych sołectw;

8) osoby, które nie wezmą udziału w konsultacjach w trybie określonym w pkt 1 - 3 będą mogły to zrobić w dniu 10.09.2013r. w godzinach od 10.00 do 13.00 w Urzędzie Gminy w Choczu w obecności powołanej przez Wójta komisji składającej się z trzech radnych;

9) protokoły, listy i karty do głosowania z wszystkich dni konsultacji należy dostarczyć do Urzędu Gminy w dniu 10.09.2013 r. w godz. od 9.00 do 10.00; Komisja Rewizyjna dokona rozliczenia kart do głosowania i na podstawie protokołów z poszczególnych dni konsultacji sporządzi protokół końcowy, wzór protokołu stanowi załącznik nr 4 do uchwały;

10) Wójt Gminy na podstawie końcowego protokołu Komisji Rewizyjnej ogłasza na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i właściwych jednostek pomocniczych gminy i na stronie internetowej Gminy Chocz wyniki konsultacji w terminie 3 dni od dnia ich zakończenia.

§ 4. Koszty konsultacji ponosi Gmina Chocz.

§ 5. Traci moc uchwała nr XXXIV/233/10 z dnia 28 października 2010 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych na terenie Gminy Chocz.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chocz.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady


mgr Jan Woldański


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/147/2013
Rady Gminy Chocz
z dnia 10 czerwca 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 1 - konsultacje społeczne

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/147/2013
Rady Gminy Chocz
z dnia 10 czerwca 2013 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 2 - konsultacje społeczne

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXV/147/2013
Rady Gminy Chocz
z dnia 10 czerwca 2013 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 3 - konsultacje społeczne

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXV/147/2013
Rady Gminy Chocz
z dnia 10 czerwca 2013 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 4 - konsultacje społeczne

reklama
reklama

POLECANE

reklama

KORONAWIRUS - podatki i prawo

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Anna Dylewska

Prawnik w kancelarii e|n|w|c

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama