| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVII/459/13 Rady Miasta i Gminy Szamotuły

z dnia 9 września 2013r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/96/2011 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 1 sierpnia 2011r. w sprawie: zasad i trybu udzielania dotacji celowej na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Szamotuły

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3 oraz art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt.15 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj.: Dz. U. z 2013r., poz. 594); w związku z art. 403 ust. 2 - 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska (tj.: Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 z zm.), w związku z art. 3 ust. 2 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj.: Dz. U. z 2012r., poz. 391 z zm.) Rada Miasta i Gminy Szamotuły uchwala co następuje:

§ 1. W Uchwale nr XII/96/11 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 1 sierpnia 2011r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Szamotuły wprowadza się następującą zmianę: w§ 3 pkt 2 po ppkt 2.13 dodaje się ppkt 2.14 w brzmieniu:"2.14Lipnica - nieruchomości numer: 32, 33 i 34.". Pozostała część zapisów "Regulaminu" pozostaje bez zmian.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Szamotuły.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Szamotuły


Tomasz Stasiak


Uzasadnienie

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Łodygowska

Prawnik, autorka bloga prawniczego dla kobiet w ciąży i młodych Mam www.matkaprawnik.pl. Specjalizuje się w prawie pracy, opiece okołoporodowej i ubezpieczeniach społecznych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »