reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXV/172/2013 Rady Gminy Perzów

z dnia 4 listopada 2013r.

w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 8, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594; ze zmianami), oraz art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1(tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613; ze zmianami) Rada Gminy Perzów uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się wysokość rocznych stawek podatku od środków transportowych:

1) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu powyżej 3,5 t do 5,5 t włącznie:560,00 zł,

2) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu powyżej 5,5 t do 9 t włącznie: 757,00 zł,

3) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu powyżej 9 t do mniej niż 12 t: 889,00 zł,

4) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 t (czyli od 12 t), określono w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,

5) od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 t do 8 t włącznie: 1.223,00 zł,

6) od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów powyżej 8 t i poniżej 12 t: 1.415,00 zł,

7) od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 t, określono w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,

8) od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają masę całkowitą:

a) od 7 t do 10 t włącznie, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego: 724,00 zł,

b) powyżej 10 t do poniżej 12 t, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego: 758,00 zł,

9) od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 t, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, określono w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,

10) od autobusów do mniej niż 30 miejsc: 1019,00 zł.

11) od autobusów o liczbie miejsc równej lub wyższej niż 30 miejsc: 1.152,00 zł.

§ 2. Traci moc uchwała Nr XXV/124/2012 Rady Gminy Perzów z dnia 6 listopada 2012 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych (Dz. Urz. Województwa Wielkopolskiego z 2012 r., poz. 5206).

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Perzów.

§ 4. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń w sołectwach a także w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy.

2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 r.


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/172/2013
Rady Gminy Perzów
z dnia 4 listopada 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXV/172/2013
Rady Gminy Perzów
z dnia 4 listopada 2013 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXV/172/2013
Rady Gminy Perzów
z dnia 4 listopada 2013 r.
Zalacznik3.pdf


Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXXV/172/2013

Rady Gminy Perzów z dnia 4 listopada 2013 r.

w sprawie określenia wysokości rocznych stawek

podatku od środków transportowych

Podatek od środków transportowych stanowi daninę publiczną o charakterze obligatoryjnym. Zgodnie z art.10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613; ze zmianami) Rada Gminy określa w drodze uchwały wysokość stawek podatku od środków transportowych.

Minister Finansów, zgodnie z dyspozycją wyżej wymienionej ustawy, wydał obwieszczenie z dnia 7 sierpnia 2013 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2014 r. (M.P. z 2013 r., poz. 724) oraz obwieszczenie z dnia 7 października 2013 r. (M.P. z 2013 r., poz. 812) w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2014 r.

Stawki określone w uchwale mieszczą się w granicach kwotowych określonych w wyżej cytowanych obwieszczeniach Ministra Finansów. Przy ich określaniu Rada Gminy uwzględniła rodzaj środka transportowego, dopuszczalną masę całkowitą oraz liczbę miejsc do siedzenia.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

FakturaXL.pl

FakturaXL.pl jest producentem oprogramowania w zakresie fakturowania online dla firm i biur rachunkowych. Od ponad 12 lat tworzymy z pasją rozwiązania IT.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama