| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr LVI/392/14 Rady Miejskiej Trzcianki

z dnia 30 stycznia 2014r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/267/13 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/267/13 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r., poz. 1399) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1, art. 41 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, poz. 645, poz. 1318), Rada Miejska Trzcianki uchwala, co następuje:

§ 1. W załączniku do uchwały Nr XLI/267/13 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 14 marca 2013 roku w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. U. Woj. Wielkopolskiego z 2013 r., poz. 2337) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

sposób gromadzenia odpadów komunalnych:

a) w zabudowie jednorodzinnej odpady komunalne zbierane są w sposób selektywny w systemie u źródła i należy gromadzić je w pojemnikach wyposażonych worki lub workach oznaczonych odpowiednimi kolorami, w stosunku do każdego rodzaju odpadu zbieranego selektywnie:

- pojemniki lub worki w kolorze żółtym - odpady opakowaniowe, tj. papier i tektura, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metal;

- pojemniki lub worki w kolorze białym lub zielonym - szkło (białe i kolorowe);

- pojemniki lub worki w kolorze brązowym - odpady biodegradowalne;

b) w zabudowie wielorodzinnej ustala się selektywną zbiórkę odpadów w systemie pojemnikowym - odpady komunalne zbierane w sposób selektywny należy gromadzić w pojemnikach oznaczonych odpowiednimi kolorami, w stosunku do każdego rodzaju odpadu zbieranego selektywnie:

- pojemnik żółty - odpady opakowaniowe, tj. papier i tektura, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metal;

- pojemnik biały lub zielony typu IGLO - szkło białe i kolorowe;

- pojemnik brązowy - odpady biodegradowalne".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Trzcianki.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Trzcianki


Jan Kłundukowski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Mateusz Kobyliński

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »