reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVI/531/14 Rady Miejskiej w Gostyniu

z dnia 28 marca 2014r.

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2014 r

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym tekst jednolity (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zmianami) oraz art. 212, 215, 235, 236, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zmianami)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXIII/501/13 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok ze zmianami wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

Ustala się dochody budżetu w kwocie 79.123.283 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie - 75.469.146 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie - 3.654.137 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1.",

b) ust. 2 pkt 1otrzymuje brzmienie:

dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 6.661.453 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.";

2) w § 2

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

Ustala się wydatki budżetu w kwocie 82.313.153 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie - 71.611.693 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie - 10.701.460 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2.",

b) ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 6.661.453 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.",

c) ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

wydatki majątkowe zaplanowane do realizacji w roku 2014, zgodnie z

załącznikiem Nr 6 .";

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

Deficyt budżetu w kwocie 3.189.870 zł zostanie sfinansowany wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.";

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 7.561.934 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.";

5) § 6 otrzymuje brzmienie:

Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 5.070.615 zł, w tym:

1) na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu 2.000.000 zł,

2) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek 3.070.615 zł.";

6) § 8 otrzymuje brzmienie:

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji, z tego:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości - 3.821.047 zł,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości - 4.137.897 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały.";

7) § 16 otrzymuje brzmienie:

Tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 113.994 zł,

2. celowe w wysokości 1.108.035 zł, z tego na:

1) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 180.000 zł,

2) zadania oświatowe w wysokości - 235.379 zł,";

3) poręczenie dla ZWiK Gostyń i MZO Leszno w wysokości 692.656 zł"

8) w załączniku Nr 1 "Plan dochodów na 2014 r." wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,

9) w załączniku Nr 2 "Plan wydatków na 2014 r." wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

10) w załączniku Nr 3 "Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na 2014 r." wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,

11) w załączniku Nr 4 "Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na 2014 r." wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały,

12) załącznik Nr 6 "Wydatki majątkowe zaplanowane do realizacji w 2014 roku" otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

13) załącznik Nr 7 "Plan przychodów i rozchodów budżetu gminy Gostyń na 2014 r." otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.

14) załącznik Nr 9 "Plan dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych" otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Jerzy Woźniakowski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVI/531/14
Rady Miejskiej w Gostyniu
z dnia 28 marca 2014 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/531/14
Rady Miejskiej w Gostyniu
z dnia 28 marca 2014 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVI/531/14
Rady Miejskiej w Gostyniu
z dnia 28 marca 2014 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXVI/531/14
Rady Miejskiej w Gostyniu
z dnia 28 marca 2014 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXVI/531/14
Rady Miejskiej w Gostyniu
z dnia 28 marca 2014 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXVI/531/14
Rady Miejskiej w Gostyniu
z dnia 28 marca 2014 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXVI/531/14
Rady Miejskiej w Gostyniu
z dnia 28 marca 2014 r.
Zalacznik7.pdf

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Krystyna Kwapisz

Radca prawny.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama