reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVI/313/2014 Rady Miejskiej w Krzyżu Wlkp.

z dnia 25 lutego 2014r.

w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krzyż Wlkp

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2013 r., poz. 594) i art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399) Rada Miejska w Krzyżu Wlkp. uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krzyż Wlkp. określone w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krzyża Wlkp.

§ 3. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała Nr XXXVIII / 310 / 2006 Rady Miejskiej z dnia 11 kwietnia 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Krzyż Wlkp.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Czesław Jadżyn


Załącznik do Uchwały Nr XXVI/313/2014
Rady Miejskiej w Krzyżu Wlkp.
z dnia 25 lutego 2014 r.
Zalacznik1.pdf

Zalacznik1


Uzasadnienie

Uzasadnienie do Uchwały Nr XXVI / 313 / 2014 Rady Miejskiej w Krzyżu Wlkp. z dnia 25 lutego 2014 r. Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391 ze zm.) Rada Miejska ma obowiązek uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy. Regulamin ten stanowi akt prawa miejscowego. Wykonując powyższe obowiązki przygotowany został "Regulamin utrzymania czystości i porządku" z wyłączeniem zasad postępowania z odpadami komunalnymi. Projekt regulaminu został pozytywnie zaopiniowany przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Czarnkowie. Z uwagi na przystąpienie Gminy Krzyż Wlkp. do Związku Międzygminnego "Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi", pozostałe wymagania związane z utrzymaniem czystości i porządku ustalają przepisy zawarte w regulaminie utrzymania czystości i porządku uchwalonym przez zgromadzenie Związku międzygminnego "Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi".

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Samorząd zawodowy doradców podatkowych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama