reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVIII/246/14 Rady Miejskiej Gminy Kłecko

z dnia 24 marca 2014r.

w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gminy w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, z późn. zm.), art. 8 ust. 2, art. 17 ust. 1 pkt. 3 i pkt. 14 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r., poz. 182, z późn. zm.).

Rada Miejska Gminy Kłecko

uchwala, co następuje:

§ 1.

Podwyższa się do 150% kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej uprawniające do celów przyznania pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych albo świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób i rodzin wymienionych w Uchwale Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020" (M. P., z 2013 r. poz. 1024)

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Kłecko.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej Gminy Kłecko


Mieczysław Szczepański


Uzasadnienie

do uchwały nr XXVIII/246/14 Rady miejskiej Gminy Kłecko z dnia 24 marca 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gminy w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na latam 2014-2020.

Prawo do świadczeń z pomocy społecznej przysługuje osobom i rodzinom, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego, o którym mowa odpowiednio w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 w/w ustawy. Kryterium to od dnia 1 października 2012r. stanowią kwoty 542 zł dla osoby samotnie gospodarującej oraz 456 zł na osobę w rodzinie (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2012r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej ( Dz. U. z 2012r., poz. 823).

Uchwałą Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013r. został ustanowiony wieloletni program wspierania finansowego Gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020" (M.P. z 2013r. poz. 1024) program rządowy przewiduje udzielanie wsparcia w zakresie dożywiania osobom spełniającym kryterium dochodowe w wysokości do 150% kryterium, o którym mowa w art. 8 ust.1 ustawy o pomocy społecznej, tylko w przypadku uchwalenia przez Gminę stosownej uchwały podwyższającej kryterium dochodowe do tego poziomu.

Zaznacza się, że w czasie funkcjonowania programu dożywiania w latach 2006-2013 obowiązywało także kryterium dochodowe w wys. 150% kryterium określonego w ustawie o pomocy społecznej, na mocy ustawy z dnia 29 grudnia 2005r. o ustanowieniu programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania (Dz. U. z 2005r. Nr 267 poz. 2559 z późn. zm.).

W związku z trudną sytuacją życiową i dochodową rodzin i osób korzystających z wsparcia pomocy społecznej podwyższenie do 150% kryterium dochodowego w zakresie dożywiania wzmocni działalność zapobiegającą rozszerzeniu się ubóstwa oraz umożliwi rodzinom i osobom głównie z rodzin wielodzietnych i niepełnych zabezpieczenie potrzeb życiowych.

Wobec powyższego podjęcie niniejszej Uchwały jest uzasadnione

Przewodniczący Rady Miejskiej Gminy Kłecko


Mieczysław Szczepański

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Ewa Sokołowska – Strug

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama