reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLII/312/2014 Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego

z dnia 27 maja 2014r.

w sprawie : zmiany uchwały budżetowej powiatu na 2014 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013r., poz. 595 ze zm.[1])), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885 ze zm.[2])),

Rada Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale budżetowej powiatu na 2014 rok przyjętej uchwałą Nr XXXVI/274/2013 Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego z dnia 17 grudnia 2013 roku, zmienionej uchwałąNr 474/2014 Zarządu Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego z dnia 30 stycznia 2014 roku, uchwałą Nr XXXIX/291/2014 Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego z dnia 25 lutego 2014 roku, uchwałą Nr 493/2014 Zarządu Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego z dnia 13 marca 2014 roku, uchwałą Nr XL/294/2014 Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego z dnia 25 marca 2014 roku, uchwałą Nr XLI/304/2014 Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego z dnia 29 kwietnia 2014 roku, wprowadza się następujące zmiany zgodnie z treścią załączników do niniejszej uchwały:

1. Zwiększa się dochody powiatu o kwotę 8.758 zł. Planowana kwota dochodów powiatu po zmianach wynosi 84.420.575 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 83.654.308 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 766.267 zł,

zgodnie z załącznikiem nr l do niniejszej uchwały.

2. 1) Zwiększa się wydatki powiatu o kwotę 160.956 zł. Planowana kwota wydatków powiatu po zmianach wynosi 84.291.256 zł, z tego:

a) wydatki bieżące w kwocie 82.859.756 zł,

b) wydatki majątkowe w kwocie 1.431.500 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2) Wydatki budżetu określone w pkt 1 lit. b przedstawia załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

3. 1) Dokonuje się zmniejszenia nadwyżki powiatu o kwotę 152.198 zł. Nadwyżka po zmianach wynosi 129.319 zł.

2) Wysokość przychodów i rozchodów budżetu ogółem po zmianach wynoszą:

a) przychody budżetu - kwota 525.493 zł,

b) rozchody budżetu - kwota 654.812 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

4. W załączniku nr 5 do uchwały budżetowej, wprowadza się zmiany w planie dotacji i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, oraz związane z realizacją zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

5. W załączniku nr 6 do uchwały budżetowej, dokonuje się zmian w planie dotacji i wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

6. W załączniku Nr 7 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany w zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu powiatu, z tego:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych,

zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego


Tadeusz Mańczak


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLII/312/2014
Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego
z dnia 27 maja 2014 r.
Zalacznik1.pdf

Zmiany w planie dochodów dla Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego na 2014 rok


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLII/312/2014
Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego
z dnia 27 maja 2014 r.
Zalacznik2.pdf

Zmiany w planie wydatków dla Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego na 2014 rok


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLII/312/2014
Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego
z dnia 27 maja 2014 r.
Zalacznik3.pdf

Zmiany w planie przychodów i rozchodów budżetu Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego na 2014 rok


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLII/312/2014
Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego
z dnia 27 maja 2014 r.
Zalacznik4.pdf

Zmiany w planie wydatków majątkowych dla Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego na 2014 rok


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLII/312/2014
Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego
z dnia 27 maja 2014 r.
Zalacznik5.pdf

Zmiany w planie dochodów, dotacji i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami oraz związane z realizacją zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XLII/312/2014
Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego
z dnia 27 maja 2014 r.
Zalacznik6.pdf

Zmiany w planie dotacji i wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XLII/312/2014
Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego
z dnia 27 maja 2014 r.
Zalacznik7.pdf

Zmiany w planie dotacji udzielonych z budżetu Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego na 2014 rok


[1]) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2013 r., poz. 645; Dz. U. z 2014r., poz. 379.

[2]) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2013r., poz. 938, poz. 1646; Dz. U. z 2014r., poz. 379.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Karolina Czapska-Małecka

Prawnik specjalizujący się w prawie pracy, mediator w sprawach pracowniczych, trener

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama