| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr LXI/468/14 Rady Miejskiej Trzcianki

z dnia 29 maja 2014r.

w sprawie zmiany uchwały Nr LVII/413/14 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r.
poz. 379), w związku art. 7 ust.3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461, Nr 226, poz. 1475, z 2011 r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654, Nr 171, poz. 1016, Nr 232,
poz. 1378, z 2014 r. poz. 40) Rada Miejska Trzcianki uchwala, co następuje :

§ 1. W uchwale Nr LVII/413/14 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis (Dz. Urz. Woj. Wiel. z 2014 r. poz. 1535, poz. 2854), wprowadza się następujące zmiany:

1) w załączniku Nr 1 zwrot "Wniosek o udzielenie" zastępuje się wyrazami "Zgłoszenie zamiaru skorzystania z";

2) w załączniku Nr 2 zwrot "Wniosek o udzielenie" zastępuje się wyrazami "Zgłoszenie zamiaru skorzystania";

3) w załączniku Nr 3 zwrot "Wniosek o udzielenie" zastępuje się wyrazami "Zgłoszenie zamiaru skorzystania z";

4) w załączniku Nr 4 zwrot "Wniosek o udzielenie" zastępuje się wyrazami "Zgłoszenie zamiaru skorzystania z".

§ 2. Traci moc uchwała Nr LX/455/14 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LVII/413/14 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach pomocy
de minimis.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Trzcianki.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Miejskiej Trzcianki


mgr Włodzimierz Ignasiński

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kacper Sołoniewicz

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »